0
0
0
s2sdefault

Het jubileumfeest is vanwege de coronabeperkingen niet doorgegaan, maar verder ging het AquaMinerals in 2020 voor de wind. De afzetorganisatie bracht aanzienlijk meer volume aan stofstromen naar de markt dan een jaar eerder. Dit komt vooral door een verdubbeling van het aanbod van de aangesloten waterschappen.

AquaMinerals is het samenwerkingsverband van drinkwaterbedrijven en waterschappen dat stoffen uit de waterbehandeling een tweede leven geeft. De bv maakt al jarenlang een flinke groei door en daarin kwam in 2020 ondanks corona geen verandering. AquaMinerals heeft het over “zakelijk gezien simpelweg een goed jaar”.

Volume aan stofstromen gegroeid
Volgens het Jaarbericht 2020 is ruim 298.000 ton aan stofstromen naar de markt gebracht. Dat is 28.000 ton ofwel 14,5 procent meer dan in 2019. De belangrijkste reden is dat het aanbod van de waterschappen in een jaar tijd verdubbelde van 18.000 naar 36.000 ton.

De verkoopwaarde steeg naar een recordhoogte van ruim 3,7 miljoen euro (bijna 9 procent meer). De omzet van reststoffen en advies nam toe van ruim 11,1 miljoen euro in 2019 naar bijna 15,8 miljoen euro in 2020. Bij AquaMinerals werkten eind vorig jaar zeventien mensen (13,6 fte).

Er waren aanvankelijk de nodige zorgen over de impact van de coronacrisis op zowel het eigen personeel als de betrokken partijen. De medewerkers konden echter op afstand hun werk goed voortzetten. “Wij zagen ook dat de waterbedrijven, dienstverleners en afnemers zich opmerkelijk snel aanpasten aan de nieuwe situatie.” In sommige marktsegmenten zoals de export naar het Verenigd Koninkrijk nam de vraag weliswaar af maar in andere juist toe.

Nieuwe ketens ontwikkeld
AquaMinerals ontwikkelt passende ketens voor de stofstromen die vrijkomen bij het zuiveren van water. “In 2020 zagen we een opvallende versnelling in initiatieven voor ontwikkeling van nieuwe ketens. Wie weet leidde de relatieve rust van thuiswerken tot nieuwe duurzame ideeën”, wordt opgemerkt in het jaarbericht. “Zo beleveren we nu keramisch tegelfabrikant Mosa, aquatische telers via Green-XL en champignontelers via Avecom en droegen we bij aan natuurontwikkeling via fosfaatbestrijding, zoals in De Groote Meer.”

Een minder positieve ontwikkeling is dat de afzet van struviet daalde tot onder het niveau van 2018, terwijl er wel productielocaties bijkwamen. Vorig jaar is nog geen derde deel geproduceerd van wat er begroot was. “We gaan ervan uit dat dit in het komende (normale) jaar weer omhoog gaat. Duidelijk is dat het terugwinnen van struviet vooral op technisch vlak nog met wat groeipijnen kampt.”

Het streven is om in 2030 50 procent meer klimaatwinst te behalen ten opzichte van 2015. Daarbij ligt AquaMinerals op koers. Steeds meer stoffen zijn klimaatpositief. “Calcietkorrels, waterijzer, filtergrind, struviet en vet hebben een negatieve voetafdruk en leveren dus klimaatwinst op. Vooral steekvast waterijzer zorgt voor winst.”

Viering van jubileum naar dit najaar
AquaMinerals – vroeger de Reststoffenunie – bestond in 2020 25 jaar. In coronatijd was het niet mogelijk om dat op een fysieke manier te vieren met aandeelhouders en partners. Daarom is besloten om de feestelijke bijeenkomst met een jaar uit te stellen naar 28 september 2021.

Alle Nederlandse waterbedrijven en het Vlaamse drinkwaterbedrijf De Watergroep doen mee aan de coalitie. Sinds 2017 kunnen ook waterschappen zich aansluiten. Vijf hebben dat inmiddels gedaan: Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden, Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier, Waterschap Aa en Maas, Waterschap Amstel, Gooi en Vecht en als nieuwste aandeelhouder sinds 1 juli Waterschap Zuiderzeeland.

Regierol bij incidenten met rwzi-slib
Rioolwaterzuiveringsslib is momenteel de vierde grootste reststroom in het portfolio van AquaMinerals. De organisatie heeft er op dit terrein een nieuwe taak bijgekregen. Bij incidenten met de verwerking van rwzi-slib heeft AquaMinerals de regierol namens alle waterschappen.

Dit houdt in dat AquaMinerals zorgt voor een vangnet voor de opslag en verwerking van het slib. Deze regierol geldt voor de komende twee jaar. Hiervoor is eind juni een overeenkomst met de Unie van Waterschappen gesloten. AquaMinerals organiseert en beheert al jarenlang een soortgelijk vangnet voor de reststoffen van de drinkwaterproductie.

Optimisme over toekomst
AquaMinerals is optimistisch over de markt na Covid-19. “We zagen vrij snel na de uitbraak van de pandemie begin 2020 een fors toenemende interesse vanuit de markt in betrouwbare, lokale en duurzame/circulaire grondstoffen.”

Dat verdwijnt niet, is de verwachting. “Hoewel het niet ondenkbaar is dat na de pandemie weer veel ‘back-to-normal’ gaat, zijn veel van de ingezette trajecten toekomstvast, met te verwachten positieve resultaten in 2021 en verder.”

 

MEER INFORMATIE
Jaarbericht 2020 AquaMinerals
H2O Actueel: jaarbericht 2019
AquaMinerals over vangnet rwzi-slib

Voor het reageren op onze artikelen hebben we enkele richtlijnen. Klik hier om deze te bekijken.

Typ uw reactie hier...
Cancel
You are a guest ( Sign Up ? )
or post as a guest
Loading comment... The comment will be refreshed after 00:00.

Interessant artikel? Laat uw reactie achter.