0
0
0
s2smodern

Uit afvalwater kunnen grondstoffen teruggewonnen worden, met toepassingen voor oa bioplastics, papier, bouwstoffen voor asfalt en kunstmest. In het Webinar 'Nieuwe grondstoffen' ism STOWA horen we meer over recente ontwikkelingen rond mn Kaumera en bioplastics. Webinar 6 in de cyclus 'Water in de circulaire economie', op donderdag 15 oktober van 16-17 uur.

webinar circulair 6

Water in de circulaire economie

De watersector kan op diverse terreinen een rol spelen in de circulaire economie. Er zijn talloze kansen en al veel mooie voorbeelden. In de webinar-cyclus 'Water in de circulaire economie' bespreken we actuele deelthema's in de aanloop naar het KNW Najaarsevent 'Meerwaarde door Verbinding' in november.

WEBINAR 6: Nieuwe grondstoffen

STOWA werkt samen met waterbeheerders en kennispartijen aan de ontwikkeling van toegepaste kennis voor waterbeheerders. In dit webinar brengt STOWA drie inleiders samen om ons te inspireren rond de terugwinning van grondstoffen uit afvalwater.

'Door met een nieuwe bril naar het traditionele waterzuiveringsproces te kijken, zijn de waterschappen tot een nieuw, uniek concept gekomen: de Energie- en Grondstoffenfabriek. Een combinatie van bestaande en nieuwe technieken maakt het mogelijk energie en grondstoffen te winnen uit afvalwater. Van de teruggewonnen grondstoffen kunnen diverse producten worden gemaakt, zoals bioplastics, papier, bouwstoffen voor asfalt en kunstmest.' Aqua Minerals ondersteunt de waterschappen bij het vermarkten van deze nieuwe grondstoffen.

In het webinar van 15 oktober komen drie sprekers aan het woord: 

  • Leon Korving (Aiforo, Waterschap Brabantse Delta): Mogelijkheden en uitdagingen van bioplastics uit afvalwater 
  • Niels van Stralen (Chaincraft): Vetzuren en Kaumera in de circulaire economie
  • Ronny Theune (Aqua Minerals): Van afval naar producten in de drink- en afvalwaterketen, lessons learned.

WEBINAR 6: Nieuwe grondstoffen

  • datum: donderdag 15 oktober 2020
  • tijd: 16:00 - 17:00 uur
  • locatie: online via Zoom
  • deelname: gratis

Aanmelden
Registratie via Platform WOW

ACHTERGROND - NIEUWE GRONDSTOFFEN

Grondstoffen voor bioplastics
Onlangs zetten vijf waterschappen, Paques en slibverwerker HVC hun handtekening onder een samenwerkingsovereenkomst voor de bouw van een demo-installatie die PHA gaat terugwinnen uit zuiveringsslib. PHA is de grondstof voor bioplastics. De installatie is een veelbelovende nieuwe stap op weg naar circulaire waterschappen.

Kaumera
Tijdens de ontwikkeling van Nereda is gebleken dat het korrelslib hoge gehaltes winbare polysaccharides bevat. Deze polysaccharides, Kaumera genoemd, zijn sterk gelvormend en waterdragend en kunnen worden toegepast in onder meer de landbouw en in de textiel- en papierbranche. Met het betrokken consortium worden twee extractie installaties gerealiseerd en wordt volop ingezet op business development.

OVERZICHT, programma en terugblik
Webinar-cyclus en KNW Najaarsevent

INITIATIEFNEMERS


Meer KNW & Watersector events