De ecologische waterkwaliteit in Nederland verbetert de komende jaren, maar er is meer nodig om de doelen van de Europese Kaderrichtlijn Water (KRW) te halen. Dat schrijft het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) in de Nationale Analyse Waterkwaliteit. Onderzoeker en auteur Frank van Gaalen licht toe. 

Door Dorine van Kesteren

Wat levert het waterkwaliteitsbeleid in Nederland op? Hoe ver zijn we nog verwijderd van de doelen van de KRW? Dat zijn de centrale vragen in de Nationale Analyse Waterkwaliteit, die het PBL op verzoek van het ministerie van IenW heeft uitgevoerd. Het rapport verscheen eind april en is gebaseerd op gezamenlijk feitenonderzoek van het Rijk, waterbeheerders, provincies, maatschappelijke organisaties en kennisinstituten.