Wessel Rothstegge is aangesteld als waterregisseur voor de noordelijke waterketen. Hij is 1 april begonnen aan zijn nieuwe klus.

Wessel Rothstegge 180 vk Wessel Rothstegge In Groningen en Noord-Drenthe werken alle Groninger en Noord-Drentse gemeenten, de waterschappen Hunze en Aa's en Noorderzijlvest en de waterbedrijven Waterbedrijf Groningen en WMD samen aan opgaven in het waterbeheer. De samenwerking in de noordelijke waterketen is ontstaan vanuit het landelijk Bestuursakkoord Water.

Met een verlenging van het waterakkoord gaat de coalitie een volgende fase in. Daarbij zijn nieuwe thema’s zoals de invoering van de Omgevingswet, klimaatadaptatie en regionale energietransitie op het gebied van water belangrijke thema’s. Rothstegge moet als nieuwe waterregisseur daarin de kar trekken.

Rothstegge was projectleider van het Groninger Forum en werkte daarvoor bij diverse noordelijke gemeenten in Groningen, Drenthe en Friesland.