Paul van Eijk is officieel begonnen als lector Duurzame Watersystemen in de Omgevingswet. Waterschap Vallei en Veluwe en Van Hall Larestein tekenden vandaag de overeenkomst waarin is vastgelegd dat ze het nieuwe lectoraat beginnen. 

paul van eijk 180 vk Paul van EijkHet is voor het eerst dat een waterschap met een onderwijsinstelling zo’n langjarig praktijkgericht onderzoek op poten zet, stelt Vallei en Veluwe. Het past in de ambitie van de waterschappen om de banden met het onderwijs aan te halen.

Van Eijk, programmamanager omgevingswet bij Vallei en Veluwe, gaat als lector onderzoek doen ‘naar water als ordenend principe bij ruimtelijke ontwikkelingen binnen de Omgevingswet’. Voor Van Eijk is het lectoraat bekend terrein, hij was eerder lector Duurzame Watersystemen aan Van Hall Larenstein. Zijn nieuwe lectoraat heeft een looptijd van vier jaar. 

Met de omgevingswet, een integratie van 26 wetten, wordt beoogd flexibeler en meer gebiedsgericht de duurzame ontwikkeling van de leefomgeving vorm te geven. Water is in de nieuwe wet, die in 2021 ingevoerd moet zijn, een belangrijke verbindende drager. 

De samenwerking in de vorm van een lectoraat is ‘een prachtige invulling’ van de Blauwe Omgevingsvisie 2050 die Vallei en Veluwe heeft ontwikkeld, zegt dijkgraaf Tanja Klip-Martin. In de visie beschrijft het waterschap hoe het in samenwerking met onder meer gemeenten en provincies water wil verankeren in de plannen voor een duurzame leefomgeving. Daarbij richt het waterschap zich op vier thema’s: waardevolle leefomgeving, klimaatverandering, circulaire economie en energietransitie.

Van Eijk: “Er is nog veel kennis en inzicht nodig in de wijze waarop duurzame watersystemen een bijdrage leveren aan het doel van de nieuwe omgevingswet. Met dit lectoraat doen wij daar praktijkgericht onderzoek naar en benutten wij de experimenteerruimte de komende vier jaar.”

Door de samenwerking met Van Hall Larenstein geeft Vallei en Veluwe studenten de mogelijkheid kennis te maken met de wereld van het waterschap. Zo krijgen studenten via het lectoraat de gelegenheid deel te nemen aan de innovatie- kenniswerkplaats WaterXplorelab. Die binding past in de ambitie van de waterschappen om studenten meer mogelijkheden te bieden voor stages en afstudeeropdrachten, een beoogd effect van intensivering van de samenwerking met het onderwijs.

In de kenniswerkplaats doen studenten niet alleen kennis op, maar leren zij ook vaardigheden die passen bij de opgaven van waterschappen, stelt Vallei en Veluwe.