Paul van Eijk is officieel begonnen als lector Duurzame Watersystemen in de Omgevingswet. Waterschap Vallei en Veluwe en Van Hall Larestein tekenden vandaag de overeenkomst waarin is vastgelegd dat ze het nieuwe lectoraat beginnen. 

paul van eijk 180 vk Paul van EijkHet is voor het eerst dat een waterschap met een onderwijsinstelling zo’n langjarig praktijkgericht onderzoek op poten zet, stelt Vallei en Veluwe. Het past in de ambitie van de waterschappen om de banden met het onderwijs aan te halen.

Van Eijk, programmamanager omgevingswet bij Vallei en Veluwe, gaat als lector onderzoek doen ‘naar water als ordenend principe bij ruimtelijke ontwikkelingen binnen de Omgevingswet’. Voor Van Eijk is het lectoraat bekend terrein, hij was eerder lector Duurzame Watersystemen aan Van Hall Larenstein. Zijn nieuwe lectoraat heeft een looptijd van vier jaar. 

Met de omgevingswet, een integratie van 26 wetten, wordt beoogd flexibeler en meer gebiedsgericht de duurzame ontwikkeling van de leefomgeving vorm te geven. Water is in de nieuwe wet, die in 2021 ingevoerd moet zijn, een belangrijke verbindende drager. 

De samenwerking in de vorm van een lectoraat is ‘een prachtige invulling’ van de Blauwe Omgevingsvisie 2050 die Vallei en Veluwe heeft ontwikkeld, zegt dijkgraaf Tanja Klip-Martin. In de visie beschrijft het waterschap hoe het in samenwerking met onder meer gemeenten en provincies water wil verankeren in de plannen voor een duurzame leefomgeving. Daarbij richt het waterschap zich op vier thema’s: waardevolle leefomgeving, klimaatverandering, circulaire economie en energietransitie.

Van Eijk: “Er is nog veel kennis en inzicht nodig in de wijze waarop duurzame watersystemen een bijdrage leveren aan het doel van de nieuwe omgevingswet. Met dit lectoraat doen wij daar praktijkgericht onderzoek naar en benutten wij de experimenteerruimte de komende vier jaar.”

Door de samenwerking met Van Hall Larenstein geeft Vallei en Veluwe studenten de mogelijkheid kennis te maken met de wereld van het waterschap. Zo krijgen studenten via het lectoraat de gelegenheid deel te nemen aan de innovatie- kenniswerkplaats WaterXplorelab. Die binding past in de ambitie van de waterschappen om studenten meer mogelijkheden te bieden voor stages en afstudeeropdrachten, een beoogd effect van intensivering van de samenwerking met het onderwijs.

In de kenniswerkplaats doen studenten niet alleen kennis op, maar leren zij ook vaardigheden die passen bij de opgaven van waterschappen, stelt Vallei en Veluwe.

Laatste reacties op onze artikelen

Louis Peperzak Leren van het rampjaar
Ik volgde de tv serie met interesse. Deze video is ook erg interessant en zeer leuk gemaakt! Hopelijk lukt het om dit verder uit te werken, in een boek of promotie. Graag met gedetailleerde kaarten.
Lastig dat consequenties van prijsstijgingen per DW-bedrijf steeds anders worden uitgedrukt. Kan dat nog genormaliseerd worden? Bijv. Differentiatie naar en procentuele prijsstijgingen van DW-vastrecht? Dan wordt de interessante vergelijking eenvoudiger. Dank alvast.
Johan Raap Een stout biertje
Heel leuk initiatief, maar helaas is vergeten dat het flesje van statiegeld moet zijn. Natuurlijk brengen wij het allemaal braaf naar de glasbak, maar je moest eens weten hoeveel mensen / jongelui misschien die dat niet doen. Overal vind ik die krengen, met name desperado flesjes en van die twist off flesjes. Vanuit LCIA is al lang bekend dat statiegeld een goede wijze is om te besparen op energie, grondstoffen en water, binnen een straal van (en hier mag ik geen verantwoording nemen) 400 km. Dus mijn stelling is 'geef het goede voorbeeld en blijf bij aankoop weg van statiegeld loze flesjes'. Succes allemaal en proost
Laat ik eerlijk zijn, de afgelopen drie jaar heb ik met vele mensen over dit thema gesproken. En elke keer valt mij 2 dingen op A) veel mensen weten niet echt wat waterschappen zijn en wat ze doen B) als je uitlegt dat het ook een overheidsorganisatie is op nivo van gemeente en met bestuursverkiezingen, dan fronst men de wenkbrauwen eerst, maar dan vindt men het tevens vreemd dat er ook niet-politieke organisaties in meedoen. Dus samengevat, gemiddelde snapt men er niks van maar we hebben wel een mening, over politisering in dit geval. Realiseer aub dat mensen überhaupt komen stemmen op deze functionele overheid omdat het tegenwoordig tegelijkertijd uitgevoerd wordt met de verkiezingen voor de provincies. Maak ik me zorgen, jazeker. Het is functionele overheid dus dat vraagt ook een zekere mate van inhoudelijke kennis van de specifieke taken van de waterschappen. Ik geef dus graag de suggestie om nu echt door te jassen en het waterschap (-sbestuur) op te heffen, de kennis te borgen, het watersysteembeheer onder provincie te zetten (politiek) en het zuiveringsbeheer apart te zetten als nutsbedrijf, zoals bijvoorbeeld de drinkwaterbedrijven, met functioneel toezicht. Alleen dan kan ook de vergunningverlening en handhaving van rwzi’s –en misschien ook wel van riooloverstorten- eindelijk eens zuiver gaan geschieden. Succes.
Het Wetterskip stapt uit het project 'Holwerd aan Zee'. Gevolgd door een lange toelichting dat eigenaarschap (lees: beheer & onderhoud) nog steeds niet zijn geregeld. Maar helemaal onderaan sluit de journalist af met: "Er ligt een positief advies over Holwerd aan Zee en in het eerste kwartaal van volgend jaar zullen provinciale staten, de gemeenteraad en het bestuur van het waterschap zich over de voorstellen buigen." Dus project Holwerd gaat door zonder financiële bijdrage van het Wetterskip? En de bestuurder zegt: “Wij dragen zeker de natuurdoelstellingen uit het project een warm hart toe. Wij staan klaar om advies te geven als dat gevraagd wordt". Hoe zit het nu?

Zelf reageren? Dat kan onder alle artikelen met een Mijn H2O/KNW account.

Aanmelden voor H2O Nieuws
Ontvang twee keer per week het laatste waternieuws in je mailbox!