Peter Heij wordt consultant bij ABDTOPConsult bij het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. De benoeming gaat in op 1 september 2020.

Peter Heij 180 vk Peter HeijABDTOPConsult is een kleine adviesgroep van ervaren topambtenaren binnen de Rijksoverheid, die snel inzetbaar is bij complexe of urgente vraagstukken, van onderzoek en advies tot interim-functievervulling.

Heij is op dit moment directeur-generaal Water en Bodem, voorheen directeur-generaal Ruimte en Water, bij het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. Hij wordt in die functie opgevolgd door Jaap Slootmaker.

In zijn jaren bij IenW was Heij onder meer voorzitter van de Beleidstafel Droogte die in december vorig jaar het eindrapport presenteerde met daarin 46 aanbevelingen om Nederland weerbaarder te maken tegen watertekorten.

Heij heeft zijn hele loopbaan gewerkt op ministeries. Voor zijn aanstelling op het ministerie van IenW was hij werkzaam op het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (vanaf 2010 ministerie van Economie, Landbouw en Innovatie). Daarvoor was hij onder andere plaatsvervangend secretaris-generaal bij het toenmalige ministerie van Verkeer en Waterstaat.

Heij studeerde Bestuurskunde aan de Universiteit Twente.

 

MEER INFORMATIE
Jaap Slootmaker gaat dienst Water en Bodem leiden op IenW