Lidewijde Ongering wordt secretaris-generaal bij het ministerie van Economische Zaken en Klimaat. De benoeming gaat in op 1 september 2020.

lidewijde ongering 180 vk Lidewijde OngeringOngering (1958) wisselt het departement van Infrastructuur en Waterstaat in, waar ze sinds 2015 secretaris-generaal is. Daarvoor was zij directeur-generaal Mobiliteit en Bereikbaarheid op respectievelijk de ministeries van Verkeer en Waterstaat en I&M.

Haar betrokkenheid met de watersector komt onder meer tot uiting in het voorzitterschap van de jury voor de Waterinnovatieprijs.

Ongering begon haar loopbaan bij de gemeente Den Haag en was later onder meer directeur-generaal Financieel-Economische Zaken op VWS en plaatsvervangend Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding als vervanger van Tjibbe Joustra.

Lidewijde Ongering studeerde Bestuurskunde aan de Technische Hogeschool Twente in Enschede.