Frank Hoevenaars wordt de nieuwe directeur bedrijfsvoering bij het hoogheemraadschap van Rijnland. Hij begint 1 juni.

Frank Hoevenaars 180 vk Frank HoevenaarsHoevenaars (54) is financieel directeur bij het Rotterdamse vervoersbedrijf RET. Daarvoor was hij werkzaam voor PWC, KPN, AVR-van Gansewinkel en het Havenbedrijf Rotterdam en hield zich in de functies bij genoemde bedrijven bezig met directievoering, financieel management en (infrastructurele) projecten.

Bij Rijnland komt hij terecht in de wereld van het waterbeheer. Hij vindt de ‘grote maatschappelijke betekenis’ van het hoogheemraadschap goed passen, want werken voor organisaties die er ‘echt toe doen in de samenleving’ vormt de rode draad in zijn loopbaan. Als directeur bedrijfsvoering wordt hij verantwoordelijk voor het primaire proces bij Rijnland.