Frank Hoevenaars wordt de nieuwe directeur bedrijfsvoering bij het hoogheemraadschap van Rijnland. Hij begint 1 juni.

Frank Hoevenaars 180 vk Frank HoevenaarsHoevenaars (54) is financieel directeur bij het Rotterdamse vervoersbedrijf RET. Daarvoor was hij werkzaam voor PWC, KPN, AVR-van Gansewinkel en het Havenbedrijf Rotterdam en hield zich in de functies bij genoemde bedrijven bezig met directievoering, financieel management en (infrastructurele) projecten.

Bij Rijnland komt hij terecht in de wereld van het waterbeheer. Hij vindt de ‘grote maatschappelijke betekenis’ van het hoogheemraadschap goed passen, want werken voor organisaties die er ‘echt toe doen in de samenleving’ vormt de rode draad in zijn loopbaan. Als directeur bedrijfsvoering wordt hij verantwoordelijk voor het primaire proces bij Rijnland.

Laatste reacties op onze artikelen

Ik wil de feiten kennen (10%)
De processen doorgronden (40%)
En de onzekerheid verkennen (50%)
Een oplossing zou kunnen zijn om activiteiten uit te besteden. Bijv. de voorzuivering van industrieel afvalwater of de opwerking van biogas uit slibgistingen of zelfs de volledige slibgisting uit te besteden. Marktpartijen kunnen dit ook nog eens goedkoper en sneller realiseren, waardoor eerder (duurzaamheids)doelstellingen worden gerealiseerd.
@Arie DekkerDank. Is aangepast.
In Flevoland, en specifiek in het gebied Almere Oosterwold heeft het Waterschap Zuiderzeeland al een verordening gemaakt waarbij alle putten, ook kleiner dan 1 m3 per uur een meldingsplicht hebben, terwijl er geen waterbeheerplan voor de regio is. Het risico is meer onzekerheid en bureaucratie, zonder dat er waarborgen voor (stads)landbouw worden besproken.
... wie in haar beheersgebied grondwater gebruikt en grondwateronttrekkingen in zijn gebied ?

Zelf reageren? Dat kan onder alle artikelen met een Mijn H2O/KNW account.