Henk Post heeft in Burkina Faso de Chevalier de L’ordre de Mérite gekregen. Post kreeg de onderscheiding voor zijn werkzaamheden voor het ministerie van Water en de vijf waterschappen in Burkina Faso.

Henk Post 180 vk 3Henk PostPost is buitenlandcoördinator bij Waterschap Drents Overijsselse Delta (WDODelta). Hij kreeg de onderscheiding tijdens een werkbezoek aan het West-Afrikaanse land.

Burkina Faso is één van de twee focuslanden waarmee WDODelta samenwerkt om het waterbeheer op een hoger plan te brengen. Het andere focusland is Zuid-Afrika.

Evenals andere waterschappen zet WDODelta in op internationale samenwerking. Dat betekent dat kennis en ervaring wordt ingebracht, maar dat ook expertise wordt gebruikt voor werkzaamheden in het eigen werkgebied. Zoals omgaan met droogte.

Een en ander gebeurt over de vlag van Dutch Water Authorities (DWA), de internationale organisatie van de 21 Nederlandse waterschappen, die hun kennis willen delen met landen waar waterbeheer problemen geeft.