Analyses en oplossingen uit Symposium Waterkwaliteit op de Kaart IV zijn gebundeld tot een verslag vol inspiratie. Lees verder en download het Symposium verslag, de keynotes, presentaties en werksessie-verslagen. Het verslag is aangeboden aan I&W tijdens het bestuurlijk overleg Delta-aanpak Waterkwaliteit en Zoetwater.

Analyses en oplossingen in gebundeld in symposium verslag WOK-IV  2018

WOK IV verslagPeter Heij (directeur generaal, Ministerie Infrastructuur en Waterstaat) heeft het Symposium verslag 'Waterkwaliteit op de Kaart IV' in ontvangst genomen op maandag 12 februari tijdens het bestuurlijk overleg Delta-aanpak Waterkwaliteit en Zoetwater. Het verslag bevat analyses en nieuwe oplossingen, die zijn verzameld tijdens het 4e Symposium Waterkwaliteit op de Kaart - download : Verslag Waterkwaliteit op de Kaart IV: waar zet jij op in?

Op 25 januari 2018 organiseerde het KNW voor de 4e keer het symposium ‘Waterkwaliteit op de Kaart”. Het symposium stond in het teken van nieuwe inzichten, nieuwe technieken en inspiratie voor een goede besteding van de middelen die beschikbaar zijn voor de Delta-aanpak Waterkwaliteit en Zoetwater.

Peter Schipper (voorzitter themagroep Waterkwaliteit) blikte terug op de eerdere symposia. Ja, waterkwaliteit staat duidelijk op de kaart, maar we hebben nog een hoop te doen en nu is de tijd voor actie. Het is vanzelfsprekend dat we ons water schoonmaken en schoonhouden!

Marjan van Giezen van IenW blikte terug. 50 jaar geleden was het water zwart van de rotzooi. 25 jaar geleden was het groen van de algen. Inmiddels is het soms helder. De aquatische ecologie herstelt zich. Maar, de schone schijn bedriegt. We beginnen te ontdekken dat tal van nieuwe stoffen de kwaliteit van grond- en oppervlaktewater bedreigen. We zijn er dus nog niet.

Peter Glas, watergraaf van De Dommel, is een optimist, maar veranderde de titel van zijn speech van het stellige “ooit komt het goed” naar het weifelende “komt het ooit goed?”. Hij ziet in landelijke analyses dat de waterkwaliteit in 2027 nog niet goed zal zijn. Overal duiken nieuwe vervuilingen op en dan is het weer speuren naar bronnen van bijvoorbeeld GenX. Hoe krijgen we deze situatie onder controle? En wordt het ooit iets met de agrarische emissies? Na de fraude over mest en getallen over geboren kalveren zitten we in “deep shit”. Zijn optimisme blijft, maar er wacht ons nog een berg werk.

Vervolgens verdeelden de 160 deelnemers zich over acht parallelle sessies, gevolgd door nog een tweede ronde met werksessies over acht nieuwe onderwerpen. De twee workshoprondes leidden tot levendige dialogen over actuele onderwerpen, zoals participatieve monitoring, sleutelfactoren, opkomende stoffen, geneesmiddelen en agrarische emissies. In de middag verdiepten we het gesprek over een aantal onderwerpen en zochten we naar inspiratie en draagvlak voor nieuwe oplossingen.

Marjan van Giezen was blij met ons enthousiasme en denkwerk. De tijd van “ja maar” is voorbij, het is tijd voor actie. Hoog tijd dat schoon water weer onderdeel wordt van het DNA van de Nederlander.

Download het verslag
Verslag Waterkwaliteit op de Kaart IV: waar zet jij op in?

Lees verder: Terugblik Symposium WOK-IV, voor het verslag met analyses en nieuwe oplossingen, en voor de presentaties en werksessie verslagen

 

 

 

logo KNW10

(advertentie)

Wij maken gebruik van cookies om de gebruikerservaring te verbeteren. Als je onze site bezoekt, ga je akkoord met het gebruik hiervan.      Ik snap het

Welkom op de nieuwe site van H2O/KNW!

Wil je een rondleiding of ga je liever gelijk aan de slag?

Neem een rondleiding      Ga gelijk aan de slag