Colors: Orange Color

KNV Voorjaarscongres over stresstesten, klimaat en gezondheid, community-management, en de dialoog over risico's en kansen - inspiratie en voorbeelden op vrijdag 20 april in Utrecht.

Vanuit de vergunningen worden voorschriften meegegeven die de veiligheid moeten borgen. Op welke punten missen er nog zaken? En wat is de rol van het overleg tussen de vergunning-aanvrager en de vergunning-verlener? Maarten Knoppert is een van de sprekers tijdens de Workshop Veiligheid op 12 april, en hij deelt zijn ervaringen vanuit Delfluent Services (DSBV).

Call for Abstracts for the WSI Conference 'Water Science for Impact', 16-18 October 2018 at Wageningen University & Research (WUR) in Wageningen, The Netherlands

Kennis in de Regio organiseert een Workshop over Energie: biogas productie en processturing, en de geïntegreerde behandeling van rioolwater en het afvalwater van een aardappelverwerker - dinsdagmiddag 15 mei 2018 bij rwzi Olburgen in de Achterhoek.

Jong KNW Introductiedag 2018 voor jonge professionals in de watersector - vrijdag 25 mei bij waterschap Aa en Maas in Den Bosch. Thema dit jaar is Waterschapswerk, met rondleidingen in de grondstoffenfabriek en het waterbergingsgebied Den Bosch. En natuurlijk een netwerkborrel.

Veilig werken is helaas niet vanzelfsprekend, maar moet wel gebeuren om onnodig leed, overlast en onkosten te voorkomen, laat staan een slechte pers. Diana Schilperoord (Evides) is een van de sprekers tijdens de Workshop Veiligheid op 12 april, en zij laat zien wat we als (afval)watersector kunnen leren van veiligheidsregels in de chemische industrie.

KNW Voorjaarscongres, 20 april 2018 - Het gonst door Nederland. Stresstest. Klimaatadaptatie. Dialoog. Aan de slag met de stresstest, en met wat daar verder bij komt kijken.

Steeds meer microplastics komen via huishoudelijke producten in het milieu terecht. Zo zorgt wassen van synthetische kleding voor circa 33% van de primaire microplastics in het watermilieu. Welke effecten hebben deze nieuwe stoffen? en hoe kunnen we deze effecten verminderen of - nog beter - voorkomen? Themamiddag 15 maart in Amsterdam.

In het Kingfisher-programma assisteren Nederlandse waterschappen bij de vorming van Catchment Management Authorities (CMA's) in Zuid-Afrika. Wat kunnen we hieruit leren voor het waterbeheer in Nederland? Ervaringen uit het programma worden gedeeld tijdens een seminar op woensdagmiddag 4 april in Zwolle.

Hoe inspecteer je 360 kilometer leiding die niet uit bedrijf mag? Workshop Inspectie en Onderhoud van leidingen, op donderdag 29 maart bij Brabant Water in Veghel, met een bezoek aan de drinkwaterproductie locatie. Een middag voor vakspecialisten, georganiseerd door Kennis in de Regio.

Wij maken gebruik van cookies om de gebruikerservaring te verbeteren. Als je onze site bezoekt, ga je akkoord met het gebruik hiervan.      Ik snap het