Colors: Orange Color

Hoe inspecteer je 360 kilometer leiding die niet uit bedrijf mag? Workshop Inspectie en Onderhoud van leidingen, op donderdag 29 maart bij Brabant Water in Veghel, met een bezoek aan de drinkwaterproductie locatie. Een middag voor vakspecialisten, georganiseerd door Kennis in de Regio.

Themagroep Watervoorziening organiseert op donderdagmiddag 22 maart een bijeenkomst over nieuwe bronnen voor de zoetwatervoorziening. Op het programma oa een presentatie over kringloopsluiting als onderdeel van het multi-bronnen portfolio van waterbedrijf Dunea.

De Wakkere Dijk is een multifunctionele rivierdijk geworden, waar waterveiligheid wordt gecombineerd met recreatie, natuur en cultuur. Kees van der Velden vertelt over de geslaagde totstandkoming van dit project, tijdens het Symposium Ruimtelijke inpassing van dijken, op dinsdag 13 maart in Slot Loevestein.

Analyses en oplossingen uit Symposium Waterkwaliteit op de Kaart IV zijn gebundeld tot een verslag vol inspiratie. Lees verder en download het Symposium verslag, de keynotes, presentaties en werksessie-verslagen. Het verslag is aangeboden aan I&W tijdens het bestuurlijk overleg Delta-aanpak Waterkwaliteit en Zoetwater.

RIONEDdag 2018 is op donderdag 1 februari in Utrecht. Plenair thema is de Stresstest in het kader van het Deltaprogramma Ruimtelijke Adaptatie. Daarnaast is er onder meer aandacht voor gegevensbeheer en de nieuwe Omgevingswet.

Vereniging van Rivierwaterbedrijven RIWA organiseerde een technische uitwisseling voor Nederlandse en Franse studenten, en gaf een kijkje in de keuken bij de uitdagingen om drinkwater te maken uit Maaswater voor 6 miljoen mensen.

Waterkwaliteit en ecologie zijn nauw verbonden, en kennis van beide werelden is nodig om goede beheermaatregelen te kunnen nemen. We gaan aan de slag met de Ecologische Sleutelfactoren (ESF's) van STOWA, tijdens een van de werksessies van Symposium WOKIV op 25 januari.

Wateronderzoek richt zich niet alleen op humane medicijnen, maar ook op diergeneesmiddelen. Vormen deze stoffen een risico? Dit is een van de thema's tijdens Symposium WOKIV op 25 januari.

Landelijke werkgroep ‘Aanpak opkomende stoffen’ werkt aan een strategische aanpak voor probleemstoffen in het water. Symposium WOKIV op 25 januari belicht hun bevindingen, knelpunten en oplossingen in een van de werksessies.

Dit jaar wordt voor het eerst een Wetskills Challenge georganiseerd in Latijns-Amerika. Met projectbezoeken, uitdagende water cases, multiculturele teams en culturele activiteiten is Wetskills Colombia 2018 een unieke kans voor studenten en young professionals!

Wij maken gebruik van cookies om de gebruikerservaring te verbeteren. Als je onze site bezoekt, ga je akkoord met het gebruik hiervan.      Ik snap het