0
0
0
s2sdefault

De belangstelling voor het winnen van warmte uit oppervlaktewater groeit sterk. Het concept-vergunningenkader voor aquathermie dat momenteel wordt uitgewerkt, zal tijdens het webinar worden gepresenteerd en besproken. Webinar Koudelozingen, door STOWA en Rijkswaterstaat op donderdag 14 mei van 9-12 uur.

koudelozingen

Praktische handvatten voor vergunningverlening aquathermie

Waterbeheerders hebben grote behoefte aan praktische handvatten voor vergunningverlening. Het vergunningenkader koudelozingen is bedoeld om vergunbaarheid van initiatieven voor TEO te toetsen aan ecologische criteria. Het richt zich specifiek op TEO-systemen, waarbij warmte aan oppervlaktewater wordt onttrokken, waarna het afgekoelde water - als koudelozingen - wordt teruggeleverd aan het oppervlaktewater.

Differentiatie naar typen watersystemen

Op dit moment wordt een concept-vergunningenkader uitgewerkt. Omdat de ecologische gevoeligheid die diverse typen watersystemen voor koude hebben, verschilt, wordt bij de uitwerking een differentiatie naar diverse typen aangebracht.

Tijdens dit webinar wordt het concept-vergunningenkader gepresenteerd en besproken. Het webinar is vooral bedoeld om de toepasbaarheid van het gepresenteerde voorstel te toetsen bij ecologen en vergunningverleners van waterbeheerders. Daarbij wordt ook naar de monitoring gekeken.

Handreiking voor ecologische monitoring

Er is een handreiking voor monitoring voor TEO-projecten opgesteld. De opzet van deze handreiking zal worden toegelicht en wordt direct na het webinar beschikbaar gesteld. In het webinar worden aandachtspunten voor verfijning van de voorgestelde systematiek opgehaald.

Na het webinar zal een handreiking voor vergunningverleners worden opgesteld waarin toelichting op het vergunningenkader en de achterliggende overwegingen worden vastgelegd.

Informatie en aanmelding
STOWA | Webinar Koudelozingen, donderdag 14 mei 2020 van 9-12 uur


Meer Watersector events