0
0
0
s2smodern

Toolbox Klimaatbestendige Stad is een ontwerptool die de effecten op droogte, wateroverlast en hitte inzichtelijk maakt, bij herontwikkeling en maatregelen in de gebouwde omgeving. Ontdek hoe je deze tool gebruikt, individueel of in interactieve bijeenkomsten, tijdens een van de regionale trainingsdagen in december en januari.

stowa tks1

Toolbox Klimaatbestendige Stad

De Toolbox Klimaatbestendige Stad is ontwikkeld om bij (her)ontwikkeling van de gebouwde omgeving de mogelijkheden voor, en effecten van, klimaatadaptieve maatregelen in beeld te krijgen. De tool is individueel te gebruiken, maar ook in interactieve bijeenkomsten met gemeenten, waterschappen en belanghebbenden (zoals bewoners, ondernemers of beheerders).

De Toolbox kan de gecombineerde effecten tonen van adaptatiemaatregelen voor te nat, te heet en te droog. In het projectgebied zie je direct het effect van maatregelen op de gestelde doelen voor wateroverlast, watertekort en hitte voor dat gebied. Ook kun je de effecten op aanleg- en beheerkosten globaal schatten.

Aan de slag met de Toolbox?

Deze toolbox is voor iedereen beschikbaar via https://kbstoolbox.nl/nl/.

Voor een kennismaking met de Toolbox Klimaatbestendige Stad wordt een aantal trainingen gegeven. Daarbij worden de opzet, werking en toepassing van de toolbox toegelicht, en gaan deelnemers direct met de toolbox aan de slag met (eigen) projecten.

Trainingsdagen

Voor medewerkers van gemeenten, waterschappen, provincies en Rijk worden vier trainingsdagen in de regio georganiseerd. De trainingen duren drie uur en vinden plaats op een ochtend of een middag. Data en locaties:

  • Delft: dinsdagochtend 3 december 2019
  • Den Bosch: vrijdagmiddag 6 december 2019
  • Deventer: donderdagmiddag 16 januari 2020
  • Zwolle: maandagochtend 20 januari 2020

Programma en aanmelding via STOWA
Toolbox Klimaatbestendige Stad: Regionale Trainingsdagen voor gemeenten en waterschappen

Achtergrond
Toolbox Klimaatbestendige Stad is ontwikkeld door Deltares, WEnR, Atelier Groenblauw, Bosch Slabbers, TNO en Tauw, binnen de onderzoekslijn Klimaatbestendige Stad van het Nationaal Kennis- en innovatieprogramma Water en Klimaat (NKWK-KBS).

 

stowa tks

 


Meer Watersector events