0
0
0
s2smodern

Hoe gaan we de KRW doelen halen? Symposium over dilemma's, knelpunten en oplossingsscenario's - donderdag 27 juni 2019

krw rws 2

KRW Doelen 2027 - Dilemma’s en oplossingsscenario’s

Op donderdag 27 juni 2019 organiseren het ministerie van I&W, RWS, STOWA, IPO, UvW en KNW Waternetwerk een symposium over de actualisatie van KRW doelen en maatregelen. Op inhoudelijk en bestuurlijk vlak zijn nog veel dilemma’s die met het realiseren van deze doelen samenhangen.

Doel van het symposium is om verschillende scenario’s en oplossingen te schetsen die gebruikt kunnen worden als input voor de 'Brede bestuurlijke Tafel' van de Delta Aanpak Waterkwaliteit en Zoetwater (DAWZ). Anderzijds dient de dag ook om ervaringen en kennis uit te wisselen, en onduidelijkheden de wereld uit te helpen.

De bijeenkomst is bedoeld voor beleidsmedewerkers van waterschappen, RWS, provincies en rijk die zich bezighouden met de KRW, en de adviseurs en omgevingsmanagers die hen hierbij helpen.

Symposium Kaderrichtlijn Water Doelen 2027

  • datum: donderdag 27 juni 2019
  • tijd: 10:00 - 16:00 uur; ontvangst vanaf 9:30 uur
  • locatie: Oud Zandbergen, Amersfoortseweg 18 in Huis ter Heide

Details en programma
Symposium Kaderrichtlijn Water Doelen 2027

Organisatie
Ministerie van I&W, RWS, STOWA, IPO, UvW en KNW Waternetwerk

krw symposium