0
0
0
s2smodern

Onderzoeksprogramma RiverCare richtte zich op duurzaam rivierbeheer voor de komende 10 tot 50 jaar. Wat heeft het onderzoek ons geleerd? en hoe gaan we deze lessen toepassen? Eindsymposium op 20 juni 2019, in Ford Lent bij Nijmegen.

rivercare

Een dag met presentaties, discussies, een keynote van Richard Jorissen (Rijkswaterstaat), en vier interactieve sessies rondom de volgende thema’s:

 • Lessen van interventies
  Morfologische en ecologische effecten van langsdammen, ontwikkeling van nevengeulen, erosie van rivieroevers, ontwikkelingen in morfodynamisch modelleren.
 • Lessen van regionale systemen
  Laterale migratie van beken, interactie tussen beken en rivieren, stuwkrommen bovenstrooms van hout en bochten en effecten op grondwater.
 • Ecosysteemdiensten en governance
  Inzicht in ruimtelijke en temporele ontwikkeling van vegetatie in uiterwaarden, kwantificering van ecosysteemdiensten, methoden om uiterwaarden te monitoren, onzekerheids-inschattingen, meten van landschapswaardering, interactieve samenwerking ten behoeve van het Nederlandse uiterwaardenbeheer.
 • Toepassingen en communicatie
  Instrumenten ter ondersteuning van de discussie tussen wetenschap en beleid, en voor de evaluatie van riviermaatregelen in binnen- en buitenland.

Elke sessie bestaat uit pitches van de onderzoekers, een synthese door een projectleider en een interactieve paneldiscussie geleid door de dagvoorzitter Harm-Albert Zanting (Arcadis).

Eindsymposium Onderzoeksprogramma RiverCare

 • Datum: 20 juni 2019
 • Tijd: 9:30 - 17:00 uur
 • Locatie: Fort Lent bij Nijmegen
 • Aantal deelnemers: maximaal 150
 • Entree: gratis (aanmelden voor 13 juni 2019)

Informatie en registratie
www.rivercare.nl

rivercare 2