0
0
0
s2smodern

RIONEDdag 2018 is op donderdag 1 februari in Utrecht. Plenair thema is de Stresstest in het kader van het Deltaprogramma Ruimtelijke Adaptatie. Daarnaast is er onder meer aandacht voor gegevensbeheer en de nieuwe Omgevingswet.

rioneddag2018RIONEDdag 2018

Stresstest klimaatadaptatie
In het Deltaplan Ruimtelijke Adaptatie is afgesproken dat de gemeenten, waterschappen, provincies en het Rijk kijken naar de gevolgen van toename van buien, zware regen, droogte en hitte. Met de uitkomsten van deze stresstest klimaatadaptatie gaan de overheden in gesprek met bewoners en bedrijven over de ernst, maatregelen en acceptabele risico’s. Programmamanager Sofie Stolwijk licht bedoeling en aanpak toe met accent op de standaarden die voor de stresstest worden opgesteld.

Omgevingswet en stedelijk waterbeheer
Met de komst van de Omgevingswet veranderen ook de instrumenten in het stedelijk waterbeheer. Het verplichte GRP wordt een facultatief programma, waarbij de uitdaging is om de gemeentelijke omgevingsvisie (beleid) en het omgevingsplan (regels) te benutten. Gert Dekker (Ambient) vertelt hoe u op korte termijn kunt aansluiten bij het interne proces van de uitwerking van de omgevingsvisie van uw gemeente. Wat wilt u daarin op laten nemen?

RIONEDproducten voor nieuwe opgaven
De producten die Stichting RIONED op dit moment ontwikkelt, spelen in op de belangrijkste trends in het stedelijk waterbeheer: digitalisering, klimaatverandering, vergrijzing en doelmatigheid. Waarom zijn de producten zo belangrijk in een stap naar de toekomst? Wat betekenen de Kennisbank Stedelijk water, de Aanpak van regenwateroverlast, het Gegevenswoordenboek Stedelijk Water, de Branchestandaard gemeentelijke watertaken en Risicogestuurd rioleringsbeheer voor u en uw werk?

> Programma

 

RIONEDdag 2018
donderdag 1 februari 2018, Beatrix Theater, Jaarbeurs Utrecht

Programma, details en aanmelden
Rioneddag 2018