0
0
0
s2sdefault

PAOTM heeft verschillende cursussen uitgesteld, en biedt andere aan als online cursus. Nieuwe cursussen zijn o.a. 'Integraal Riviermanagement', 'Circulair Bouwen' en 'Neerslaginformatie voor berekenen van wateroverlast'. Maar ook cursussen als 'De menselijke factor in de watersector' en 'Python voor ingenieurs' worden binnenkort weer aangeboden.

paotm water

Cursusaanbod voor de watersector

Op het PAOTM programma staan diverse 1-daagse en meerdaagse cursussen voor professionals in de watersector, waaronder:

PAOTM Cursus 'Integraal Riviermanagement'

De verschillende rivierfuncties stellen verschillende eisen aan de rivier, die niet altijd eenvoudig te verenigen zijn. Het programma Integraal riviermanagement voorziet in een integrale aanpak. In deze cursus leer je de complexiteit van het riviersysteem, de opgaven voor hoog- en laagwater en mogelijke maatregelen in samenhang te bezien. Speciale aandacht is daarbij voor de belangen van verschillende sectoren die afhankelijk zijn van de rivieren.
Cursus van 3 dagen; uitgesteld, nieuwe data volgen binnenkort, zie Integraal Riviermanagement

PAOTM Cursus 'De menselijke factor in de watersector'

Door het leren herkennen van bepaald gedrag en door te weten hoe je dit mogelijk beïnvloedt wordt je een stuk effectiever in jouw projecten. Aan bod komen onder andere eigenaarschap, de invloed van groepen op individueel gedrag, normdenken en de discrepantie tussen lange termijn doelen en korte termijn gedrag. Het gaat zowel om je eigen gedrag als het gedrag van bijvoorbeeld samenwerkingspartners en burgers.
Cursus van 1 dag; bij 5 aanmeldingen wordt in overleg een datum gepland, zie De menselijke factor in de watersector

PAOTM Cursus 'Python voor ingenieurs'

In deze cursus leer je de programmeertaal Python toe te passen in je eigen werksituatie in de techniek. Python is een programmeertaal die de laatste jaren erg populair is geworden door zijn eenvoudige, praktische toepassingen. Bovendien is Python gratis en goed gedocumenteerd. Python wordt dan ook volop toegepast in vakgebieden buiten de ICT zoals techniek, marketing en financiën.
Cursus van 4 dagen, zowel in mei (ovb) als in september, zie Python voor ingenieurs

PAOTM Cursus 'Natuurvriendelijke oevers'

Natuurvriendelijke oevers zijn noodzakelijk voor waterberging, ecologische verbindingen en KRW-doelstellingen. Ook verfraaien ze het stadsbeeld. De kennis over natuurvriendelijke oevers is enorm toegenomen, voor de Kaderrichtlijn Water (KRW) zijn immers vele kilometers aangelegd. Maar deze natuurvriendelijke oevers voldoen niet altijd aan de verwachtingen, daarvan is veel te leren voor ontwerp, aanleg, beheer en onderhoud. Met creativiteit kun je loskomen van standaarden, oevers omvormen en natuurlijke processen ruimte geven.
Curus van 3 dagen in september, zie Natuurvriendelijke oevers

Meer cursussen en informatie
PAOTM Techniek en Management


Meer Watersector events