0
0
0
s2sdefault

Community of Practice Beken en Rivieren werkt aan verbetering van de ecologische kwaliteit in stromende wateren en aangrenzende vloedvlakten. De groep wordt gehost door STOWA, en heeft sinds kort een eigen digitale 'hangplek'. Nieuwe deelnemers zijn welkom.

stowa beken rivieren 2
CoP praatplaat klimaatrobuust beekdallandschap

CoP Beken en Rivieren

Iedereen die betrokken is bij de natuurlijke ontwikkeling van stromende wateren in Nederland, of hier interesse in heeft, is van harte welkom als deelnemer in deze Community of Practice.

De CoP Beken en Rivieren richt zich op beken en kleine rivieren in het regionale watersysteem, de grote rivieren in de rijkswateren en de aangrenzende overstromingsvlakten, en deelt kennis en ervaring over alle aspecten die van belang zijn voor het behalen van de hoogst mogelijke ecologische kwaliteit.

Klimaatbestendige beekdallandschappen
CoP online debat op 12 juni 2020: Overal wordt druk nagedacht over het klimaatbestendig maken van ons land. Maar hoe ziet dat eruit voor beekdalen? Waar liggen de kansen en uitdagingen bij (her)inrichting? Voor het waterbeheer, voor landbouw en natuur? Voor wonen, werken en recreƫren? Tijdens het webinar gaan we met elkaar in gesprek onder het motto: van denken naar doen!

CoP informatie en aanmelding
CoP Beken en Rivieren

"Recent onderzoek wijst uit dat ecologische kwaliteitsverbetering door de huidige aanpak van veel beek- en rivierherstel projecten sterk achterblijft bij de verwachtingen. De meest succesvolle herstelprojecten uit het verleden zijn dan die, waarin een meer integraal herstel werd uitgevoerd over het hele beekdal. Aanvullende maatregelen die de morfologie, hydrologie en de samenhang daartussen verzorgen, zijn nodig om te zorgen dat herstelprojecten het gewenste effect sorteren."


Meer Watersector events