0
0
0
s2smodern

Het rivierengebied is sterk in ontwikkeling, met een aantal belangrijke opgaven. Met de 'Smart Rivers' aanpak worden systeemeigen ontwerpen gemaakt die afgestemd zijn op het DNA van de rivier. Meer weten? Doe mee aan de Masterclass, april-oktober 2019

smart rivers

Succesvolle projecten met Smart Rivers aanpak

De KRW-opgave, het Deltaprogramma met opgave voor hoogwaterveiligheid en droogte, Natura2000 en het natuurnetwerk Nederland zijn belangrijke opgaven in het rivierengebied. Extremer weer en grilliger verloop van hoge en lage rivierstanden maakt dat we daarop moeten anticiperen.

Succesvolle projecten als de herinrichting van de Everdingerwaard, ’t Waalse Waard en de Gamerensche Waard zijn voor Staatsbosbeheer reden om het Smart Rivers model verder te verspreiden.

Impuls voor ruimtelijke en ecologische kwaliteit van de grote rivieren

Staatsbosbeheer biedt ism Arcadis en LIFE tenminste 100 professionals een trainings- en opleidingstraject aan, waarmee een opgave volgens het DNA van de rivier kan worden aangevlogen met goed doordachte systeemeigen ontwerpen.

Het lesprogramma beslaat het totale rivierengebied inclusief uitleg over proces en governance. Deze masterclass richt zich op het hele werkveld van terreinbeheerder tot adviesbureau, en van ministerie tot aannemer. De masterclass geeft een impuls aan de ruimtelijke en ecologische kwaliteit van de grote rivieren, en zorgt voor versterking van de Smart Rivers ambassadeurs.

De masterclass vindt plaats van 1 april tot 31 oktober 2019, met sessies op diverse locaties in het rivierenland.

Het Smart Rivers platform helpt bij het ontwerpen van kwalitatief hoogwaardige hoogwater-, natuur- en gebiedsontwikkelingsprojecten langs de rivieren. Met systeemeigen ontwerpen spelen ze in op het karakter of ‘DNA’ van de rivier. De voordelen van de Smart Rivers aanpak: 

  • Beter projectresultaat door hoogwaterveiligheid, ruimtelijke kwaliteit en ecologische doelstellingen te combineren. 
  • Minder beheerproblemen en lagere kosten door het systeemeigen ontwerp. 
  • Verhogen van het maatschappelijk draagvlak in de omgeving door een integrale aanpak.

Details en aanmelden
Arcadis | Masterclass Smart Rivers