0
0
0
s2smodern

In het Kingfisher-programma assisteren Nederlandse waterschappen bij de vorming van Catchment Management Authorities (CMA's) in Zuid-Afrika. Wat kunnen we hieruit leren voor het waterbeheer in Nederland? Ervaringen uit het programma worden gedeeld tijdens een seminar op woensdagmiddag 4 april in Zwolle.

kingfisher programmekingfisher - Decentraal waterbeheer in Zuid-Afrika

Wie anders dan Nederland is in staat om het decentraal waterbeheer als model te introduceren in het buitenland? In het Kingfisher-programma assisteren maar liefst 12 Nederlandse waterschappen in Zuid-Afrika bij de vorming van negen Catchment Management Authorities (CMA's). Het is daarmee verreweg het grootste internationale samenwerkingsprogramma waarbij Nederlandse waterschappen betrokken zijn.

Samenwerking Nederlandse waterschappen

Als bijvangst wordt gekeken naar de kennis en ervaring in Zuid-Afrika die nuttig kunnen zijn voor het Nederlandse waterbeheer, als ook naar commerciële mogelijkheden voor Nederlandse bedrijven. Inmiddels is Kingfisher een paar jaar in de lucht en wordt de tijd rijp geacht om de ervaringen met de watersector te delen. Ervaringen die ook zeer belangrijk zijn voor de Blue Deal tussen de Rijksoverheid en de waterschappen. Deze deal die in de loop van 2018 moet worden getekend, is een “verdubbelaar” en die houdt in dat het Rijk de financiële inzet van de waterschappen over de komende jaren zal verdubbelen.

Redenen genoeg voor de KNW Themagroep Internationale Samenwerking om op woensdagmiddag 4 april een seminar te organiseren, waarin de ervaringen uit het Kingfisher-programma zullen worden gepresenteerd. Het accent zal daarbij liggen op de leerervaringen die ook in Nederland en elders kunnen worden toegepast. Het doel van onze kennisuitwisseling is niet om oplossingen als een blue print te presenteren, maar meer als “food for thought”. Toepassing zal in ieder land verschillend zijn.

seminar: Kingfisher programma - decentraal waterbeheer

  • Datum: woensdag 4 april 2018 (nieuwe datum)
  • Tijden: 14:30 - 17:00 uur
  • Locatie: Waterschap Drents Overijsselse Delta in Zwolle

Programma, details en aanmelden
Seminar Kingfisher programma

Organisatie
KNW Themagroep Internationale Samenwerking