0
0
0
s2sdefault

Naar schatting is 80 procent van het plastic in de oceanen afkomstig van bronnen op het land. Hebben onze gescheiden rioleringsstelsels een aandeel in het transporteren van dit plastic? Doe mee aan het TU/e onderzoek, en vul de enquête in.

plastic enquete 1

Macro-plastic vervuiling vanuit gescheiden rioleringsstelsels

Projecten als The Ocean Clean-up focussen zich voornamelijk op de plastic vervuiling in rivieren en oceanen, maar de vraag blijft hoe dit plastic daar in eerste instantie terecht komt.

Studenten van de Technische Universiteit Eindhoven zijn een project gestart onder de naam The Plastic Catcher Team TU/e. Hiervoor doen zij onderzoek in de gemeente Tilburg, en houden zij een enquête onder andere Nederlandse gemeenten.

Voor dit project werken zij samen met de Plastic Soup Foundation, de gemeente Tilburg, Waterschap de Dommel en de Universiteit van Wageningen.

Metingen in Tilburg
In Tilburg gaan zij meten hoeveel macro-plastic de hemelwater uitlaten van een conventioneel gescheiden rioolsysteem verlaat, dwz een systeem waarbij het regenwater direct in het oppervlaktewater uitstroomt.

Enquête in andere gemeenten
Om een breder beeld te krijgen houden zij een enquête naar de situatie bij rioolstelsels en hemelwater uitlaten in andere gemeenten. 'Het doel is o.a. om informatie te verkrijgen voor een bredere toepassing van een potentiële plastic vanger.'

Doe ook mee, en vul nu de enquête in.

Of stuur dit bericht door naar de betreffende collega of afdeling in uw gemeente.

plastic enquete 3

'De visie voor ons project: Stop plastic vervuiling vanuit het rioleringssysteem om zo het transport van land naar oceaan tegen te gaan.'

plastic enquete 2

'Met de gevonden gegevens zullen wij een artikel schrijven, om meerdere groepen aan te sporen nog dichter bij de bron van het probleem te kijken.'


Meer Watersector events