0
0
0
s2smodern

Extreme droogte kan gevolgen hebben voor de waterkwaliteit. Zowel door weersinvloeden, als door noodzakelijke operationele beslissingen in het waterbeheer. De 'Kennisimpuls Waterkwaliteit' zoekt inzicht en oplossingen. Wat zijn de eerste resultaten? Laat je inspireren tijdens het KNW Najaarscongres op vrijdag 29 november 2019 in Nijkerk.

kiwk

DROOGTE - EEN ANDERE KIJK OP WATERBEHEER

Is het glas halfleeg of halfvol?

Droogte vraagt om anders kijken, denken en handelen. Wat zijn de kansen die droogte biedt? Hoe kan droogte in ons voordeel uitpakken? Op welke manier kan de watersector de aanjager zijn van een inspirerende kijk op droogte?

Sprekers en 9 parallel-sessies belichten het droogtevraagstuk vanuit technisch en beheersmatig perspectief, maar ook conceptueel en strategisch.

Kennisimpuls Waterkwaliteit

Peter Schipper (WUR) en Hilde Passier (Deltares) verzorgen een sessie over de Kennisimpuls Waterkwaliteit. "In deze sessie kijken we naar de eerste KIWK resultaten, met een discussie over hoe KIWK ons verder kan helpen om in tijden van droogte goede keuzes te maken voor verbetering van de waterkwaliteit." In de Kennisimpuls Waterkwaliteit werken Rijk, provincies, waterschappen, drinkwaterbedrijven en kennisinstituten samen aan een kennisbasis die (meer) inzicht biedt in de waterkwaliteit, de beïnvloedende factoren, effecten van maatregelen en mogelijkheden voor ketenaanpak en beïnvloeding van gedrag.

Presentaties

  • Paradigmashift: Van overlast naar schaarste - door Rogier van der Sande (dijkgraaf, en voorzitter UvW)
  • Nieuwe kijk op de drinkwatervoorziening - door Jelle Hannema (Vewin, en directievoorzitter Vitens)
  • Watervoetafdruk - door Rick Hogeboom (Waterfootprint Network/TU Twente)
  • Balans- en projectfinanciering, en nieuwe toepassingen in de publieke sector - door Aard Kluck (Nederlandse Waterschapsbank)

Essay KNW Najaarscongres
Download Essay 'Droogte en Partnerschap' : 'Een aloude bestuurskundige wet leert dat een onderwerp pas echt wordt aangepakt wanneer het leeft in de publieke opinie, er genoeg mogelijkheden zijn om met het vraagstuk aan de slag te gaan en, last but not least, er ook de bestuurlijke wil voor actie is... Na jarenlang verblijf onder de radar lijkt droogte inmiddels volop op de actieagenda te staan.' - lees verder

NC2019 droogte v3NC2019 droogte v6

KNW Najaarscongres | Droogte: een andere kijk op waterbeheer

  • datum: vrijdag 29 november 2019
  • tijd: 10:00 - 17:30 uur
  • locatie: De Schakel in Nijkerk

Programma, details en aanmelden
Droogte: een andere kijk op waterbeheer


Meer KNW & Watersector events