0
0
0
s2sdefault

De Dag van de Omgevingswet is dit jaar een online congres van 1 - 13 oktober 2020. De volle breedte van de Omgevingswet komt aan bod, met ruim 30 deelsessies verspreid over 9 dagen en een plenair programma op 8 oktober. Aanmelden kan per sessie, tot een dag tevoren.

DVO 2020

Dag van de Omgevingswet 2020

Het plenaire programma is op 8 oktober, met o.a. een inleiding door Eva Wolf (Universiteit Tilburg) over Omgevingsconflicten en de waarde van weerstand, en Heleen Groot (Min. BZK) met een update over de implementatie van de Omgevingswet. Jan van den Broek (VNO NCW en MKB Nederland) belicht wat het nieuwe werken onder de Omgevingswet gaat betekenen voor ondernemers. Duurzame ontwikkeling geldt daarbij nadrukkelijk als wettelijk maatschappelijk doel.

Ruim 30 deelsessies verspreid over 9 dagen bieden een breed aanbod aan onderwerpen gerelateerd aan de Omgevingswet: van Zorgwekkende stoffen tot Publieksparticipatie in pilotprojecten, van Afstemming Waterschapsverordening tot Warmtenetten, RES en OER, Participatie van jongeren en nog veel meer.

Aanmelding kan per sessie, tot een dag tevoren.

Programma en aanmelding
Dag van de Omgevingswet 2020

Organisatie
VVM netwerk van milieuprofessionals, i.s.m. diverse partners waaronder KNW Waternetwerk.


Meer Watersector events