0
0
0
s2smodern

De Dag van de Omgevingswet besteedt dit jaar uitgebreid aandacht aan de implementatie en uitvoering van de wet, de relatie met belangrijke thema’s als energietransitie, klimaatadaptatie en circulaire economie, en - niet onbelangrijk - de transitie periode tot 2029. Donderdag 10 oktober 2019 in het Provinciehuis Utrecht.

omgevingswet

Dag van de Omgevingswet 2019

Tijdens de Dag van de Omgevingswet 2019 kan de bezoeker weer rekenen op brede aandacht voor de verschillende facetten van de Omgevingswet. De focus ligt op de implementatie en uitvoering van de wet. De dag wordt georganiseerd in het Provinciehuis Utrecht, met op het programma 30 deelsessies in 3 rondes.

In het bijzonder wordt dit jaar gekeken naar het overgangsrecht en het vormgeven van de transitie in de periode tot 2029, het digitaal stelsel, participatie, cultuurverandering, inhoudelijke thema’s en de relatie van de Omgevingswet met belangrijke thema’s als energietransitie, klimaatadaptatie en de circulaire economie.

Dag van de Omgevingswet 2019

  • datum: donderdag 10 oktober 2019
  • tijd: 9:00 - 17:00 uur
  • locatie: Provinciehuis Utrecht

Details en programma
Dag van de Omgevingswet 2019

Organisatie
VVM Netwerk van Milieuprofessionals, met bijdrage van o.a. KNW Themagroep Water en Ruimte

Achtergrond - De nieuwe Omgevingswet
De komst van de Omgevingswet betekent dat er veel verandert. De wet bundelt bijvoorbeeld 26 bestaande wetten voor onder meer bouwen, milieu, water, ruimtelijke ordening en natuur. De wet moet aan gemeenten, provincies en waterschappen meer ruimte geven, zodat zij hun omgevingsbeleid beter kunnen afstemmen op eigen behoeften en doelstellingen. De Unie van Waterschappen is nauw betrokken bij de voorbereiding van de wet, die in 2021 in werking treedt. Voor achtergrond informatie, zie Rijksoverheid.nl | Vernieuwing omgevingsrecht en Aandeslagmetdeomgevingswet.nl


Meer Watersector events