Colors: Orange Color

Voor metropool Manilla en het omliggende stroomgebied wordt het 'Manila Bay Sustainable Development Master Plan' (MBSDMP) opgesteld. Grote uitdaging in een dichtbevolkt gebied, dat bovendien regelmatig getroffen wordt door cyclonen, aardbevingen en overstromingen. Wat zijn de lessons learned? KNW Seminar ism Deltares, voertaal is Engels; vrijdag 1 november 2019 in Delft.

Jong KNW organiseert opnieuw een flexwerkmiddag! Vrijdag 27 september in Rotterdam, (net)werken met collega's in De Rotterdam met prachtig uitzicht over de stad, en daarna een nazomerborrel. Kom jij ook?

De Omgevingswet komt dichterbij, in oktober zitten we ruim een jaar voor inwerkingtreding van de wet in 2021. De Dag van de Omgevingswet 2019 besteedt uitgebreid aandacht aan de implementatie en uitvoering van de wet, de transitieperiode, en de relatie met belangrijke thema’s als energietransitie, klimaatadaptatie en circulaire economie - donderdag 10 oktober 2019 in het Provinciehuis Utrecht.

Als Waterorganisaties moeten we inspelen op veranderende eisen en wensen vanuit de samenleving. Hoe voorkomen we bijvoorbeeld dat water een (politiek) strijdpunt wordt? Nieuwe kennis, vaardigheden en inzichten zijn nodig. Seminar KNW Waternetwerk en SDRG op donderdag 31 oktober 2019 in Leiden.

Themadag CoP Beheer en Onderhoud over 'Water in de stad'. Klimaatverandering en andere ontwikkelingen vragen om een nieuwe stedenbouwkundige inrichting, én om afstemming en aanpassingen van beheer en onderhoud. Themadag met praktijkvoorbeelden, dilemma's en oplossingen - dinsdag 26 november 2019 in Rotterdam.

Wetskills organiseert in oktober een Water Challenge in Budapest, Hongarije. Teams van jonge waterprofessionals en studenten werken in multidisciplinaire, internationale teams aan creatieve oplossingen voor real-life water cases, met de finale tijdens de Budapest Water Summit. Extra deelnemers en cases zijn nog welkom; 5-16 oktober, Wetskills-Hongarije 2019.

De Hondsbossche Duinen zijn een mooi voorbeeld van 'Building with Nature' voor de nieuwe zeewering bij Petten. KNW excursie met een kijkje achter de schermen, en uitleg over de intensieve voorbereiding en samenwerking bij dit geslaagde project. Nieuwsgierig? Kom ook! - maandagmiddag 16 september 2019 in Petten.

Ook aan de slag met groene daken? Het 'Nationaal Daken Plan' geeft een vervolg aan de Green Deal Groene Daken, waarbij ook nieuwe partners welkom zijn. Op 25 september wordt een Werkconferentie gehouden, bij Waternet in Amsterdam. Aanmelding uiterlijk 11 september.

Introductiedag 2019 heeft als thema Waterveiligheid, met een excursie naar de zeesluizen bij IJmuiden én de Markermeerdijken. Benieuwd hoe onze hoogwaterbescherming in praktijk werkt, en hoe techniek, economie en veiligheid hand in hand gaan? Kom dan naar de introdag, georganiseerd door Jong KNW ism RWS, het NWT en Jong HHNK op vrijdag 13 september 2019. Tot dan!

We hebben uitgebreide transportsystemen voor ons drinkwater en afvalwater. Hoe zorgen we dat lekkages en leidingbreuken worden voorkómen en opgelost? Workshop en kennisdelen voor vakspecialisten - donderdag 10 oktober 2019 bij PWN in Heemskerk.

In oktober organiseert Wetskills twee Water Challenges in India - in Delhi en in Kerala - tijdens de grote Nederlandse handelsmissie. Focus ligt op innovatie in de nexus landbouw - water - gezondheidszorg. Meedoen aan deze unieke events? Wetskills heeft nog plaats voor enkele deelnemers!

Wetskills organiseert een grote internationale Water Challenge rondom Amsterdam, met de finale tijdens de AIWW 2019. Deelname is open voor young professionals en studenten. Doe ook mee en meld je nu aan! Wetskills-The Netherlands, 25 okt - 7 nov 2019.