Colors: Orange Color

De Wereld Waterlandendag wordt sinds 1997 op 2 februari gehouden om aandacht te besteden aan het belang van moerassige gebieden voor onder meer de instandhouding van biodiversiteit op aarde. Zowel in Nederland als wereldwijd werken natuurverenigingen, waterschappen en overheden samen om op deze dag meer bekendheid te geven aan het waterbeleid.

Details: Watereducatie | Wereld Waterlandendag

Presentatie van het 'Compendium Rechten voor Natuur' door de Ambassade van de Noordzee. "Wereldwijd worden steeds meer natuurlijke entiteiten erkend als rechtspersoon: bossen, rivieren en bergen. Een juridische revolutie, waarin de natuur niet langer wordt gezien als een object van eigendom, maar als een subject met intrinsieke waarde dat vertegenwoordigd kan worden bij de rechter." In het Compendium concrete casestudies vanuit verschillende continenten. Presentatie en discussie op woensdag 2 februari 2022 vanaf 14.00 uur in Amsterdam.

Details: Ambassade van de Noordzee | Presentatie Compendium Rechten voor Natuur

Symposium van de Kennisimpuls Waterkwaliteit (KIWK) over Microplastics in het aquatisch milieu. Op het programma staat zowel theorie en toepassing, met oa de nieuwste meetmethoden, modellen om blootstelling en effecten vast te stellen, en mogelijke risico’s die plastics vormen voor het aquatisch milieu. Daarnaast bespreken we welke maatregelen beschikbaar zijn, hoe efficiënt die zijn, en hoe (Nederlandse) regelgeving hierbij aan kan sluiten. Symposium op donderdag 3 februari 2022.

Details: Kennisimpuls Waterkwaliteit | Symposium: Microplastics in het aquatisch milieu

Serie Lunchlezingen 'Bruggen en data-gedreven assetmanagement' door Platform WOW en Platform Bruggen. In lezing #3 delen sprekers vanuit de Gemeente Nijmegen en De Vlaamse Waterweg hun ervaringen met hun andere blik op data-gedreven assetmanagement. Online Lunchlezing op woensdag 9 februari 2022 van 12:30-13:30 uur.

Details: Platform WOW | Lunchlezingen 'Bruggen en data-gedreven assetmanagement'

Kennisdag 2021 voor de Deltaprogramma’s 'Zoetwater' en 'Ruimtelijke Adaptatie' over de uitdaging om zoetwateropgaven en ruimtelijke adaptatie met elkaar te verbinden. Een zoektocht naar raakvlakken en kennisvragen voor klimaatadaptief land- en watergebruik, op donderdag 10 februari 2022.

Details: Klimaatadaptatie Nederland | Kennisdag Zoetwater en Ruimtelijke Adaptatie

Werken aan verduurzaming van de infra? Praktijkvoorbeelden met inspiratie en concrete handvatten voor infrabeheerders worden gedeeld in 8 online workshops, mmv diverse provincies, gemeenten, waterschappen, het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, Rijkswaterstaat en ProRail. Workshops Duurzame Infra, donderdag 10 februari 2022 van 13:30-16:45 uur.

Details: Platform WOW | Duurzame Infra - alleen samen

logo

KNW Lidmaatschap

"KNW Waternetwerk verbindt waterprofessionals in een uniek platform"

Word ook lid

Nieuws van KNW

 • Wetskills Water Challenge in Dubai

  Op 5 januari startte een hybride Wetskills Water Challenge in Dubai, met cases van oa PureBlue Water over Blauw-Groene netwerken, en Witteveen+Bos over de Water and Resources Refinery tool. De vier teams presenteren de out-of-the-box oplossingen voor hun cases tijdens de online finale op zondag 16 januari 2022 vanaf 10:00 uur

  ...
 • Studiereis Nordrhein-Westfalen

  Stadswerk organiseert ism KNW en andere organisaties een najaars studiereis naar Düsseldorf, op zoek naar Duitse antwoorden op oa water- en klimaat-vraagstukken. We delen ervaringen met onze Duitse collega’s én met elkaar, in een multidisciplinair samengesteld reisgezelschap. Studiereis met korting voor KNW-leden, van 21-23 september

  ...
 • CoP Beheer en Onderhoud

  CoP B&O organiseerde in het najaar een serie webinars over de nieuwe Waterbeheerplannen. We deelden ervaringen met Maaipakketten, Circulair B&O en Innovaties, maar ook praktische tips om plannen ten uitvoer te brengen; zie de Terugblik met presentaties en video opnames. Het volgende CoP B&O webinar is op donderdag 27

  ...
 • Bruggen en data-gedreven assetmanagement

  Platform WOW en Platform Bruggen organiseren in jan/feb een serie lunchlezingen over data-gedreven beheer van bruggen. 'Met data kun je beter en sneller prioriteren.' Sprekers delen innovatieve inzichten en concrete voorbeelden uit de praktijk vanuit oa Brabant, Vlaanderen en Nijmegen. Lunchlezingen vanaf woensdag 12 januari 2022.

Meer nieuws van KNW