Colors: Orange Color

Wetsus Congress 2019 brings together companies and research institutes from all over Europe, for multidisciplinary collaboration on know-how development on sustainable water technology. Central theme is 'Organizing Innovation' - 7 and 8 October 2019 in Leeuwarden.

Details: Wetsus Congress 2019

0
0
0
s2smodern
Interessant? Deel dit artikel met uw (water)netwerk!
powered by social2s

Wetskills Water Challenge in Kerala, India naar aanleiding van de grote overstromingen vorig jaar en de geplande DRR missie vanuit Nederland. Centraal thema is integrated water management en flood protection. Wetskills India (Kerala) van 7 tot 19 oktober 2019.

Details: Wetskills-India (Kerala)

0
0
0
s2smodern

De afgelopen vier jaar zijn er onder de vlag van de POV Waddenzeedijken dertien onderzoeken uitgevoerd, waarbij is gekeken naar mogelijkheden om de noodzakelijke verbeteringen aan de Waddenzeedijken sneller en goedkoper uit te kunnen voeren. Dat vraagt om innovaties, een goede samenwerking met andere partijen en bestuurlijk lef. Wat is er uit deze onderzoeken gekomen? Tijdens de Kennis2Daagse worden de resultaten gedeeld, met excursies en interactieve werksessies. We kijken naar vraagstukken van nieuwe HWBP projecten, en passen de lessen uit de POV-W onderzoeken toe. Kennis2Daagse, 9 en 10 oktober in Leeuwarden.

Details: POV Waddenzeedijken | Kennis2Daagse

0
0
0
s2smodern

We hebben een uitgebreid transportsysteem voor ons drinkwater en afvalwater. Hoe zorgen we dat lekkages en leidingbreuken worden voorkómen en opgelost? Workshop en kennisdelen, met rondleiding door het Logistiek Centrum van PWN in Heemskerk - donderdag 10 oktober 2019.

Details: Calamiteiten in persleidingen: Het lek boven water!

0
0
0
s2smodern

De Omgevingswet komt dichterbij. In oktober zitten we ruim een jaar voor de inwerkingtreding van de wet. Met de recente publicatie van de Omgevingsregeling staat het wettelijk stelsel een heel eind in de steigers. Op het programma van de Dag van de Omgevingswet 2019 staat oa de implementatie en uitvoering van de wet, en de relatie met belangrijke thema’s als energietransitie, klimaatadaptatie en circulaire economie - donderdag 10 oktober 2019 in het Provinciehuis, Utrecht. Organisatie: VVM, met bijdrage van o.a. KNW Themagroep Water en Ruimte.

Details: Dag van de Omgevingswet 2019

 

0
0
0
s2smodern

Wateroverlast en het realiseren van een wolkbreukbestendige (woon)omgeving staan hoog op de maatschappelijke en politiek-bestuurlijke agenda. STOWA en RIONED werken aan antwoorden op kennisvragen die als bouwstenen kunnen fungeren voor de vraag hoe we hier in de toekomst mee om moeten gaan. Op 10 oktober vertellen beide organisaties u graag welke resultaten tot nu toe zijn bereikt, welke knelpunten er zijn, en hoe een verder onderzoeksprogramma er uit zou kunnen zien. Hierbij wordt gekeken naar zowel de techniek, als ook beleid, bestuur en communicatie. Donderdag 10 oktober 2019 in Utrecht.

Details: STOWA | Bijeenkomst 'Over last van wateroverlast'

0
0
0
s2smodern

Congres door STOWA en de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed, over de vraag hoe landschapshistorie en waterbeheer elkaar kunnen versterken bij maatschappelijke opgaven zoals het verbeteren van de waterkwaliteit, klimaatadaptatie en het ontwikkelen van een recreatief aantrekkelijk landschap. 'Landschapskennis leidt tot ander waterbeheer, het vergroot het draagvlak en maakt maatregelen acceptabel.' Dinsdag 15 oktober 2019 in Amersfoort.

Details: STOWA | Congres 'Waterbeheer en landschapshistorie'

0
0
0
s2smodern
0
0
0
s2smodern

Twaalf kennisinstituten, waaronder STOWA en WUR, organiseren een Innovatiemiddag over het monitoren van de waterkwaliteit. Wat zijn de nieuwste innovaties? Wat zijn de behoeften van kennisvragers en gebruikers van monitoringprogramma’s? Welke nieuwe innovaties in monitoring kunnen we (versneld) implementeren, en hoe kunnen we technische en bestuurlijke drempels wegnemen? - Innovatiemiddag 17 oktober 2019 in Wageningen.

Details: Innovatiemiddag monitoring waterkwaliteit

0
0
0
s2smodern

NHV discussie-avond in de serie 'Jong en Oud in de Hydrologie' (JOH!) mmv Bram Bot, senior hydrolooog bekend van oa het Grondwaterzakboekje. Kennis maken met de helden achter onze hydrologische parameters, functies en theorieën, én ontdekken waar Nederlands hydrologen deze dagen zoal aan werken, met oa een afstudeerpresentatie en een kijkje in het lab - 17 oktober 2019 bij Ingenieursbureau Rotterdam.

Details: NHV | Jong en Oud in de Hydrologie

0
0
0
s2smodern

De zeespiegel stijgt naar verwachting ca. 1,5 meter tot het jaar 2100, en wellicht nog 6 - 10 meter in de eeuw(en) daarna. Welke consequenties heeft dat voor de ruimtelijke inrichting van Nederland? Kennisnetwerk Milieu organiseert ism WIMEK Graduate School/WUR het Symposium 'Nederland na(ar) 2100: een ruimtelijk perspectief voor versnelde zeespiegelstijging en klimaatverandering' - vrijdag 18 oktober 2019 in Wageningen.

Details: Kennis Netwerk Milieu | activiteiten

0
0
0
s2smodern

Wetskills organiseert een grote internationale Water Challenge rondom Amsterdam, met de finale tijdens de AIWW 2019. Deelname is open voor young professionals en studenten. Doe ook mee en meld je nu aan! Wetskills-The Netherlands van 25 oktober tot 7 november 2019.

Details: Wetskills-The Netherlands

0
0
0
s2smodern

Wij maken gebruik van cookies om de gebruikerservaring te verbeteren. Als je onze site bezoekt, ga je akkoord met het gebruik hiervan.      Ik snap het