Colors: Orange Color

Het 5e Persleidingen Event wordt georganiseerd door Stichting RIONED, STOWA en Het Waterschapshuis, en biedt een netwerkevent met presentaties en workshops over recente resultaten en ontwikkelingen in professioneel persleidingenbeheer. Persleidingen Event, donderdag 22 september 2022 in Eindhoven.

Details: RIONED | Persleidingen Event 2022

In de cursus Duurzame Drinkwatervoorziening ligt de focus op de technologie, maar ook juridische, economische en marktaspecten komen aan de orde. Thema's zijn oa de valorisatie van restproducten, zoals calcietkorrels en zuiveringsslib, en mogelijkheden om andere (circulaire) grondstoffen te gebruiken, water te besparen, thermische energie te benutten en waterkringlopen te sluiten. Tweedaagse cursus door PAOTM op 27 en 28 september 2022 in Amsterdam.

Details: PAOTM | Duurzame Drinkwatervoorziening

Nationale Kraanwaterdag - een landelijk event voor basisscholen en BSO's bij de start van het nieuwe schooljaar, georganiseerd door de Nederlandse drinkwaterbedrijven. 'Kraanwater, gewoon bijzonder! - woensdag 28 september 2022.

Details: Kraanwaterdag

Speciaal voor vakspecialisten worden in het najaar weer diverse activiteiten georganiseerd, op locatie en online, door werkgroep Kennis in Praktijk. Het gaat om informeel kennis uitwisselen, ‘gluren bij de buren’ en nuttige contacten, met op donderdag 29 september een bijeenkomst over: Nieuwe zuiveringstechnieken.

Details: Kennis in Praktijk

De 3e Kennisdag Zoetwater en Ruimtelijke Adaptatie heeft als thema 'Werken aan weerbaarheid', met oa een keynote door Derk Loorbach (directeur Onderzoeksinstituut DRIFT en hoogleraar Sociaal-Economische Transities aan de Erasmus Universiteit Rotterdam) - donderdag 29 september 2022 in Fort Voordorp, Groenekan

Details: 3e Kennisdag Zoetwater en Ruimtelijke Adaptatie

Verwijdering van microverontreinigingen staat volop in de belangstelling. Daarnaast wordt er zowel bij industriële zuiveringen als bij communale zuiveringen steeds vaker gekeken naar mogelijkheden voor hergebruik van het gezuiverde water. Hierdoor worden fysisch-chemische technieken steeds vaker toegepast voor het zuiveren van afvalwater. Welke fysisch-chemische technieken worden gebruikt? En wat zijn daarvan de voor- en nadelen, en de meest voorkomende problemen waar je rekening mee moet houden? Hoe kun je ervaringen vanuit de drinkwatersector toepassen op jouw eigen situatie? Tweedaagse cursus door Wateropleidingen, met theorie, praktijkvoorbeelden en excursie; op dinsdag 4 en dinsdag 11 oktober 2022 in Utrecht.

Details: Wateropleidingen | Highlights Fysisch-Chemische Zuiveringstechnieken

KNW Themagroep Circulaire Watertechnologie deelt kennis en ervaring rond (technologie)ontwikkelingen voor waterbehandeling, in de waterketen en op het gebied van energie en duurzaamheid. In voorbereiding voor het najaar: een bijeenkomst over 'Meten, Monitoren en Rekenen aan Duurzaamheid in de Watersector' op donderdag 6 oktober 2022.

Details: KNW Themagroep Circulaire Watertechnologie

VVM organiseert opnieuw de Dag van de Omgevingswet, het jaarlijkse congres over ontwikkelingen rond de invoering van de Omgevingswet. Dit jaar met sprekers vanuit Provincie Utrecht, VNO-NCW, NL Greenlabel en een breed aanbod aan workshops, op donderdag 6 oktober 2022 in Utrecht.

Details: VVM | Dag van de Omgevingswet 2022

Speciaal voor vakspecialisten worden in het najaar weer diverse activiteiten georganiseerd, op locatie en online, door werkgroep Kennis in Praktijk. Het gaat om informeel kennis uitwisselen, ‘gluren bij de buren’ en nuttige contacten, met op dinsdag 11 oktober (online) een webinar over: Covid bemonstering in rioolwater.

Details: Kennis in Praktijk

PAOTM cursus over mogelijkheden van digitalisering, en de vereiste veranderingen in de huidige infrastructuur. Naast de inspirerende voorbeelden uit de watersector en de industrie, wordt uitgebreid stilgestaan bij ICT-aspecten, zoals dataveiligheid en cyber security, en de impact van digitalisering op de ICT-organisatie. Hoe passen we deze technieken en werkwijzen concreet toe in de dagelijkse activiteiten van een drink- en afvalwaterbedrijf? Cursus onder leiding van Martijn Bakker (RHDHV) op dinsdag 11 en woensdag 12 oktober 2022 in Amsterdam.

Details: PAOTM | Cursus Digitalisering in drink- en afvalwater

logo

KNW Lidmaatschap

"KNW Waternetwerk verbindt waterprofessionals in een uniek platform"

Word ook lid

Nieuws van KNW

 • ‘Climate change is a global challenge’

  Klimaat adaptatie vergt maatwerkoplossingen, wereldwijd. Welke ervaringen van collega’s in andere landen zijn ook bruikbaar in Nederland? Serie webinars door Platform WOW ism KNW en anderen, met op 15 sept: Climate Adaptation & the Use of Data for Robust Watersystems.

 • Onderzoek Grote waternavel

  De Grote waternavel is een invasieve exoot. Door massale groei kunnen watergangen dichtgroeien, waardoor de waterafvoer belemmerd wordt. FLORON doet onderzoek naar de verspreiding van deze woekerende plant, en vraagt ervaringen met beheer en bestrijding te delen via een vragenlijst.

 • KNW voor bedrijven en organisaties

  KNW biedt waterprofessionals, bedrijven en organisaties een uniek platform met volop mogelijkheden voor kennisdelen, inspiratie en ontmoeting in een actieve en ondernemende sector. Wist u dat KNW een speciaal lidmaatschap heeft voor bedrijven en organisaties? U leest er alles over op de vernieuwde bedrijven pagina.

 • Kennis in Praktijk - Najaar 2022

  Speciaal voor vakspecialisten worden in het najaar weer diverse activiteiten georganiseerd - op locatie en online - over oa zuiveringstechnieken en Covid bemonstering in rioolwater. Het gaat om informeel kennis uitwisselen, ‘gluren bij de buren’ en nuttige contacten. Lees verder voor de agenda, en save the date!

Meer nieuws van KNW

Aanmelden voor H2O Nieuws
Ontvang twee keer per week het laatste waternieuws in je mailbox!