0
0
0
s2smodern

Natuurvriendelijke oevers zijn noodzakelijk voor waterberging, ecologische verbindingen en KRW-doelstellingen. De kennis over natuurvriendelijke oevers is enorm toegenomen, voor de Kaderrichtlijn Water (KRW) zijn immers vele kilometers aangelegd. Maar deze natuurvriendelijke oevers voldoen niet altijd aan de verwachtingen, en daarvan is veel te leren voor ontwerp, aanleg, beheer en onderhoud. Met creativiteit kun je loskomen van standaarden, oevers omvormen en natuurlijke processen de ruimte geven. Diverse publicaties van CUR en STOWA vormen een kapstok in de cursus. Cursus op 15, 16 en 23 september 2020 in Amersfoort.

Details: PAOTM | Cursus Natuurvriendelijke oevers