Colors: Orange Color
0
0
0
s2smodern
Interessant? Deel dit artikel met uw (water)netwerk!
powered by social2s

STOWA en RWS-WVL organiseren een tweedaaagse workshop Dynamisch Kustbeheer, primair bedoeld voor beheerders, onderzoekers en beleidsmedewerkers. De workshop heeft als doel om informatie en ervaringen uit te wisselen over dynamisch kustbeheer, met o.a. lezingen over de Hondsbossche Duinen, criteria voor de doorstuiving van zand en obstakels op het strand, en excursies naar dynamische duingebieden in de omgeving van Bergen - woensdag 4 en donderdag 5 september 2019 in Bergen.

Details: Stowa | Tweedaagse Workshop Dynamisch Kustbeheer

0
0
0
s2smodern

KNW Themagroep Water en Ruimte organiseert een excursie naar de zeewering in Petten, met een kijkje achter de schermen van de Hondsbossche Duinen. Deze laatste Zwakke Schakel van de Nederlandse kust wordt versterkt met zand via 'Building with nature' principes - excursie 16 september 2019.

Details: KNW Excursie Zeewering Petten: Hondsbossche Duinen

0
0
0
s2smodern

De projectentournee van NKWK Klimaatbestendige Stad bezoekt de historische stad Kampen. Na een gevarieerd middagprogramma zijn we aanwezig bij de jaarlijkse oefensluiting van de mobiele waterkering aan de IJsselkade. Woensdag 18 september 2019 van 12:00 tot 21:30 uur in Kampen.

Details: NKWK Klimaatbestendige Stad - Projectbezoek Kampen

0
0
0
s2smodern

Zürich is de 'meest duurzame stad ter wereld' volgens de 2016 ranking van Arcadis. Welke keuzes heeft Zürich gemaakt op thema's als watermanagement en groene infrastructuur? Zwitserse collega's delen hun ervaringen tijdens deze studiereis. Welke ideeën kunnen we mee terug nemen? Studiereis Zürich ism Stadswerk, 18-20 september 2019

Details: Stadswerk.nl | Studiereis Zurich

0
0
0
s2smodern

Tijdens de World Cleanup Day worden wereldwijd illegale vuilstortplaatsen geregistreerd en opgeruimd. In Nederland richt de actiedag zich vooral op zwerfafval, oa langs rivieren en de kust. De uitdaging is om zoveel mogelijk zwerfvuil op te ruimen, maar ook om meer kennis te vergaren over welk soort afval op straat en in de natuur rondzwerft. Ook meedoen? Zie de Plastic Soup Foundation voor aanmelding, resultaten van 2018, en andere acties en (microplastic-)onderzoek.

Details: Plastic Soup Foundation 

0
0
0
s2smodern
0
0
0
s2smodern

Green Deal Groene Daken krijgt een vervolg in het Nationaal Daken Plan, met een Werkconferentie ‘Groen reikt blauw de hand - Bouwen aan het dak van de toekomst' op 25 september 2019 bij Waternet in Amsterdam. Nieuwe partners zijn welkom om zich daarbij aan te sluiten.

Details: Werkconferentie Nationaal Daken Plan

0
0
0
s2smodern

Kraanwaterdag is een initiatief van 6 drinkwaterbedrijven. Al vele honderden scholen hebben er een gewoonte van gemaakt om op één vaste dag in de week alleen kraanwater te drinken, in plaats van gezoete drankjes. Dat is gezond, goed voor de concentratie en het bespaart veel verpakkingsafval. Andere scholen worden uitgenodigd om op woensdag 25 september 2019 ook mee te doen.

Details: Kraanwaterdag 2019

0
0
0
s2smodern

Om de klimaatafspraken van Parijs te halen, moet de bouwindustrie in 2050 77% minder CO2 uitstoten dan nu gebeurt. Hoe kunnen wij als waterbouwsector bijdragen aan deze enorme opgave? Hoe kunnen wij 'circulair denken' nog meer meenemen in aanbesteding, ontwerp, beheer en onderhoud? En tot wat voor projecten leidt dit? Waterbouwdag met aansprekende projecten over ontwikkelingen in onze sector - donderdag 3 oktober 2019 in de Jaarbeurs, Utrecht.

Details: Waterbouwdag 2019

0
0
0
s2smodern

Wetsus Congress 2019 brings together companies and research institutes from all over Europe, for multidisciplinary collaboration on know-how development on sustainable water technology. Central theme is 'Organizing Innovation' - 7 and 8 October 2019 in Leeuwarden.

Details: Wetsus Congress 2019

0
0
0
s2smodern

Wateroverlast en het realiseren van een wolkbreukbestendige (woon)omgeving staan hoog op de maatschappelijke en politiek-bestuurlijke agenda. STOWA en RIONED werken aan antwoorden op kennisvragen die als bouwstenen kunnen fungeren voor de vraag hoe we hier in de toekomst mee om moeten gaan. Op 10 oktober vertellen beide organisaties u graag welke resultaten tot nu toe zijn bereikt, welke knelpunten er zijn, en hoe een verder onderzoeksprogramma er uit zou kunnen zien. Hierbij wordt gekeken naar zowel de techniek, als ook beleid, bestuur en communicatie. Donderdag 10 oktober 2019 van 9:30 - 17:00 uur.

Details: STOWA | Dag 'Over last van wateroverlast'

0
0
0
s2smodern

De Omgevingswet komt dichterbij. In oktober zitten we ruim een jaar voor de inwerkingtreding van de wet. Met de recente publicatie van de Omgevingsregeling staat het wettelijk stelsel een heel eind in de steigers. Op het programma van de Dag van de Omgevingswet 2019 staat oa de implementatie en uitvoering van de wet, en de relatie met belangrijke thema’s als energietransitie, klimaatadaptatie en circulaire economie - donderdag 10 oktober 2019 in het Provinciehuis, Utrecht.

Details: VVM | Dag van de Omgevingswet 2019

 

0
0
0
s2smodern

Congres door STOWA en de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed, over de vraag hoe landschapshistorie en waterbeheer elkaar kunnen versterken bij maatschappelijke opgaven zoals het verbeteren van de waterkwaliteit, klimaatadaptatie en het ontwikkelen van een recreatief aantrekkelijk landschap. 'Landschapskennis leidt tot ander waterbeheer, het vergroot het draagvlak en maakt maatregelen acceptabel.' Dinsdag 15 oktober 2019 in Amersfoort.

Details: STOWA | Congres 'Waterbeheer en landschapshistorie'

0
0
0
s2smodern
0
0
0
s2smodern
0
0
0
s2smodern

KNW Waternetwerk organiseert iedere twee jaar de Fitterijwedstrijden tijdens de Aquatech Vakbeurs en de Amsterdam International Water Week. In 2019 vinden deze spectaculaire Fitterijwedstrijden plaats van 5-8 november in de RAI in Amsterdam.

Zie Fitterijwedstrijden voor informatie en foto’s van eerdere events

0
0
0
s2smodern

Nationaal Deltacongres 2019 is op donderdag 14 november in de Zeelandhallen in Goes - save the date. Dit wordt het 10e Deltacongres, met een programma rondom een decennium samenwerken aan de opgaven van het Deltaprogramma: 'Waterveiligheid, Zoetwater en Ruimtelijke Adaptatie - en bouwen aan de Deltacommunity'

Deltacommissaris Peter Glas nodigt u van harte uit het Deltacongres 2019 bij te wonen, zie ook zijn Deltavlog.

Details: Nationaal Deltacongres 2019

0
0
0
s2smodern
0
0
0
s2smodern
0
0
0
s2smodern

Wij maken gebruik van cookies om de gebruikerservaring te verbeteren. Als je onze site bezoekt, ga je akkoord met het gebruik hiervan.      Ik snap het