0
0
0
s2smodern

Tijdens de cursus wordt o.a. ingegaan op het technische- en beleidsinstrumentarium, de samenwerking tussen diverse partijen en de implementatie van maatregelen. Programma’s zoals de Kaderrichtlijn Water (KRW), het Hoogwaterbeschermingsprogramma (HWBP), Uiterwaardenbeheer en Integraal Riviermanagement (IRM) Deltaprogramma passeren de revue, en ook hoe deze in elkaar grijpen. Cursus 25-26 maart en 1-2 april 2020 in Amersfoort.

Details: PAOTM | Cursus Modern Rivierbeheer