Colors: Orange Color

Om goede keuzes te maken voor het inrichten van Beheer & Onderhoud (wat zijn de goede dingen, en hoe doen we die dingen dan goed) is expertise nodig vanuit ecologen, hydrologen en B&O. CoP B&O brengt de verschillende disciplines bij elkaar voor het uitwisselen van kennis en het bevorderen van kruisbestuiving in waterbeherend Nederland. Wat kun je doen met maaisel? Dit en meer komt aan bod tijdens de CoP B&O themadag 'Circulair werken' op dinsdag 24 mei 2022 in Oirschot.

Details: CoP Beheer & Onderhoud: Themadag Circulair werken

Online Deelexpeditie door STOWA/NOBV ism WUR en TNO over metingen aan broeikasgassen in veenweidegebieden. Aan bod komen oa vliegtuigmetingen en metingen met behulp van een 'Eddy Covariance'-mast. Online sessie op maandag 30 mei 2022 van 10:00-11:30 uur.

Details: STOWA | Deelexpeditie Broeikasgassen Veenweiden

Klimaatadaptief Bouwen (KAN) organiseert een platformbijeenkomst over Gebiedsontwikkeling. "De grootste winstpakkers voor wat betreft klimaatadaptatie en biodiversiteit zitten in de keuzes die je maakt in de gebiedsontwikkeling." Hoeveel ruimte speel je vrij voor groen en water? Hoe zorg je voor betekenisvolle groen/blauwe verbindingen met het ommeland? En hoe combineer je dit met gebouwen en woningen op zo’n manier dat mens én dier hier wel bij varen? KAN Platformbijeenkomst op dinsdag 31 mei 2022 van 12:30-17:00 uur in Bussum.

Details: KAN Platformbijeenkomst Gebiedsontwikkeling

In het Ontwikkelingsprogramma Regionale Keringen (ORK) onderzoeken Waterschappen, Provincies en STOWA hoe keringen in optimale conditie gehouden kunnen worden. De jaarlijkse Kennisdag Regionale Waterkeringen is dé dag om kennis, ervaringen en nieuwe inzichten hierover te delen. Kennisdag op donderdag 2 juni 2022 van 10:00-17:00 uur.

Details: STOWA | Kennisdag Regionale Waterkeringen

Gebruikersdag over de Waterwijzer Landbouw, een instrument om effecten van veranderende hydrologische condities op gewasopbrengsten te bepalen. Tijdens deze bijeenkomst worden recente verbeteringen en gebruikerservaringen besproken, en het advies van de Wetenschappelijke Adviescommissie van het NHI over toepasbaarheid en validiteit. Online sessie op donderdag 2 juni 2022 van 13:00-16:00 uur

Details: STOWA | Vierde Gebruikersdag Waterwijzer Landbouw

Deze cursus behandelt het ontwerp, de aanleg en het beheer van natuurvriendelijke oevers, met aandacht voor zowel ecologie, als civieltechnisch ontwerp en hydrologie. Op basis van diverse publicaties van CUR en STOWA werken deelnemers in een multidisciplinaire groepsopdracht aan een integraal ontwerp, afgestemd op doelen voor bijvoorbeeld de KRW, ontsnipperen, ecologische verbinding en beheer. PAOTM Cursus met twee cursusdagen en een excursie; op 7, 14 en 24 juni 2022 in Amersfoort.

Details: PAO Techniek en Management | Cursus Natuurvriendelijke oevers

ENVAQUA TechTalk over de (on)betrouwbare metingen van Legionella, met klanten, experts, laboratoria en leveranciers van technologie. 'Meten is een cruciaal onderdeel van legionellabeheersing, maar verschillende analyseprotocollen kunnen - ondanks gecertificeerde monstername en analyse - op hetzelfde water verschillende uitslagen geven'. Wat te doen? TechTalk ‘(On)betrouwbaar meten van Legionella op proces en afvalwater' op woensdag 8 juni 2022 van 15:30-17:00 uur in Utrecht.

Details: ENVAQUA TechTalk | Legionella metingen

Kennisimpuls Waterkwaliteit (KIWK) presenteert de uitkomsten van het programma in enkele online bijeenkomsten. Welke kennis, inzichten en instrumenten werden ontwikkeld, en hoe is dit toepasbaar in de praktijk van het waterkwaliteitsbeheer? Online KIWK Themabijeenkomst Van Kennis naar Impuls #2 gaat over de Bodem & de KRW, op donderdag 9 juni 2022 van 10:00-11:30 uur.

Details: KIWK | Van Kennis naar Impuls #2 - Bodem & de KRW

Deze cursus behandelt de basisprincipes van de aquatische ecologie en geeft daarmee een kijkje onder water voor niet-ecologen. De cursus begint met een beschouwing op het belang van een goede waterkwaliteit. Vervolgens worden verschillende watertypen behandeld en de diverse ecosysteemtoestanden die daarin kunnen voorkomen, met inzicht in monitoring, de KRW en het uitvoeren van een systeemanalyse met de Ecologische Sleutelfactoren. PAOTM Cursus op 14 juni 2022 van 9:00-17:30 uur in Delft.

Details: PAO Techniek en Management | Basiscursus Aquatische ecologie

De Club van Rome publiceerde in 1972 het alarmerende rapport ‘Grenzen aan de groei’. Destijds het mondiale startsein om milieubeleid hoger op de agenda te zetten. In 2022 is dat precies 50 jaar geleden. Wat is sindsdien bereikt? Wat zijn de uitdagingen voor de komende 50 jaar? VVM organiseert hierover in 2022 diverse activiteiten, en zet het thema centraal tijdens de Nationale Milieudag op 14 juni 2022.

Details: VVM | Nationale Milieudag 2022

logo

KNW Lidmaatschap

"KNW Waternetwerk verbindt waterprofessionals in een uniek platform"

Word ook lid

Nieuws van KNW

 • Koppelkansen Klimaatadaptatie & Energietransitie

  Tijdens het KNW Najaarscongres 2022 zullen koppelkansen voor klimaatadaptatie en energietransitie centraal staan. Hoe kun je als waterprofessional een rol spelen in het verbinden van opgaven in DPRA werkregio's en RES energieregio's? Welke voorbeelden zijn er al? Het KNW Najaarscongres is op vrijdag 25 november 2022 - save the date!

 • Wetskills Water Challenges

  Wetskills organiseert al sinds 2010 out-of-the-box Water Challenges voor internationale teams van studenten en young professionals, met cases uit een groot netwerk van partner organisaties. Op 25 juni start een nieuwe Challenge in Roemenië, gevolgd door 5 Challenges in aug-sept in verschillende landen. Meedoen? Schrijf je in, er zijn

  ...
 • CoP B&O: Circulair werken

  CoP B&O praktijkdag in Brabant. We zijn te gast bij Waterschap de Dommel, waar we voorbeelden en ervaringen delen over circulair werken. Wat kun je bijvoorbeeld met maaisel doen? Uiteraard met veldbezoek, op dinsdag 24 mei 2022 in Oirschot.

 • Jong KNW & Jonge Veranderaars

  Jong KNW organiseerde op vrijdagmiddag 20 mei in Utrecht een Netwerkevent met de Jonge Veranderaars. Een middag flexwerken, netwerken en afsluitend borrelen, samen met onze collega's in de mobiliteitssector.

Meer nieuws van KNW

Aanmelden voor H2O Nieuws
Ontvang twee keer per week het laatste waternieuws in je mailbox!