Colors: Orange Color

0
0
0
s2smodern

Werken in de geest van de Omgevingswet, welke competenties heb je nodig? De Omgevingswet vraagt aan de bevoegd gezagen, en dus ook aan hun adviseurs, een integrale afweging van de verschillende belangen op het gebied van de fysieke leefomgeving. Adviseurs moeten meer dan nu processen regisseren en faciliteren. Dit vraagt om andere competenties, zoals samenwerken en onderhandelen. Doel van deze VVM workshop is om te leren en te ervaren welke competenties je nodig hebt voor het uitvoeren van je taken onder de Omgevingswet - maandag 27 januari 2020 in Utrecht.

Details: VVM | Workshop: Leren werken met de omgevingswet

0
0
0
s2smodern

In deze vijfdaagse cursus leer je zelf een systeemanalyse te doen door toepassing van Ecologische Sleutelfactoren, een nieuwe methodiek ontwikkeld bij STOWA door onder meer de docenten van deze cursus. Bij deze methode worden alle stappen doorlopen van de analyse van gegevens tot een concreet advies. Dit kan je bijvoorbeeld helpen bij de invulling van het derde Stroomgebiedbeheerplan voor de KRW, maar ook bij allerlei projectgebonden vragen. Cursusdagen: 28 januari 2020 intake middag, daarna vier cursusdagen: op 3, 10, 17 en 24 maart 2020 in Amersfoort.

Details: STOWA ism PAOTM | Cursus Aquatisch ecologische systeemanalyse

0
0
0
s2smodern

Op 30 januari 2020 vindt de jaarlijkse dag plaats over het Nederlands Hydrologisch Instrumentarium (NHI), de ‘gereedschapskist’ met hydrologische basisdata en software-tools om deze data bruikbaar te maken voor hydrologische modellen. Over het NHI is onlangs een handzame brochure verschenen. Een dag over de stand van zaken, nieuwe ontwikkelingen en de relatie tussen het NHI en andere instrumenten. NHI-dag, 30 januari 2020 in Amersfoort.

Details: STOWA | NHI-dag

0
0
0
s2smodern

Voor wie aan de slag gaat met de risicodialoog, organiseert het Deltaprogramma Ruimtelijke Adaptatie een webinar ism VNG, op donderdag 30 januari 2020 van 11:00 tot 12:00 uur. Na afloop komt een link beschikbaar. Zie ook Routekaart Risicodialoog.

Details: Kennisportaal Ruimtelijke Adaptatie | Webinar Risicodialoog

0
0
0
s2smodern

Aquathermie is een verzamelbegrip voor het winnen van warmte en koude uit oppervlaktewater, afvalwater en drinkwater. In deze tweedaagse STOWA cursus worden de hiervoor toegepaste technieken en de potentieel winbare hoeveelheden energie behandeld. Ook komen de rollen van de bij Aquathermie betrokken partijen, alsook de juridische aspecten en financiële haalbaarheid van aquathermie aan de orde - 5 en 6 februari 2020 in Amersfoort.

Details: STOWA ism PAOTM | Cursus Aquathermie