Klik op de cover onder dit bericht en lees de Water Matters van juni 2022

In deze uitgave onder meer: verregaande verwijdering medicijnresten én fosfor met PAK en doekfiltratie; geavanceerde oxidatie en duininfiltratie voor verwijdering van organische microverontreinigingen; systeemaanpak voor verbetering van de ecologische kwaliteit van de Nederlandse wateren; automatische interpretatie van drinkwaterleidinginspecties; voorspellende toxicologie met algoritmes; de rol van de grondwaterbalans op de waterbeschikbaarheid; een gebiedsgerichte aanpak van de emissie van nutriënten in de landbouw en verspreiding van grondwaterverontreinigingen door open bodemenergiesystemen.

Aanmelden voor H2O Nieuws
Ontvang twee keer per week het laatste waternieuws in je mailbox!