secundair logo knw 1

Klik op de cover onder dit bericht en lees de Water Matters van juni 2022

In deze uitgave onder meer: verregaande verwijdering medicijnresten én fosfor met PAK en doekfiltratie; geavanceerde oxidatie en duininfiltratie voor verwijdering van organische microverontreinigingen; systeemaanpak voor verbetering van de ecologische kwaliteit van de Nederlandse wateren; automatische interpretatie van drinkwaterleidinginspecties; voorspellende toxicologie met algoritmes; de rol van de grondwaterbalans op de waterbeschikbaarheid; een gebiedsgerichte aanpak van de emissie van nutriënten in de landbouw en verspreiding van grondwaterverontreinigingen door open bodemenergiesystemen.