secundair logo knw 1

Klik op de cover onder dit bericht en lees de Water Matters van juni 2020

De 10e editie van Water Matters bevat 10 onderzoeken. In de uitgave aandacht voor actuele thema’s als rioolwaterscreening, waterbesparing en omgaan met wateroverlast. Verder: gebruik van remote sensing bij zee- en kustmodellering, verwijdering van microverontreinigingen uit effluent van IBA-systemen, update van de Watson-database, herkomst van verontreinigingen in oppervlaktewateren, verwijdering medicijnresten op rwzi's en ‘groene’ flocculanten uit afvalwater.