secundair logo knw 1

Klik op de cover onder dit bericht en lees de Water Matters van december 2020

In de H2O-kennisuitgave Water Matters publiceren KWR-onderzoekers een overzicht van de enorme onderzoeksinspanningen in de watersector en de gezondheidszorg om middels rioolwateronderzoek vroegtijdig infecties met het coronavirus op te sporen.

Verder artikelen over de onderbouwing van de nieuwe PFAS-normen in Nederland, de invloed van stikstof en fosfor op ecologische waterkwaliteit, arseenverwijdering bij grondwaterzuiveringen, de ecologische waarde van zoet-zout-overgangen, de werking van zandfilters bij de drinkwaterproductie, monitoren van vissen met environmental DNA, morfodynamische effecten van langsdammen, de functie van kwelders voor vis en de relatie tussen waterkwaliteit en uitstoot van broeikasgassen.