Colors: Blue Color

De toepassing van bodemenergiesystemen neemt sterk toe door ambitieuze groeidoelstellingen voor bodemenergie. Voor de drinkwatersector heeft KWR tussen 2011 en 2016 uitgebreid onderzoek gedaan naar de risico’s en effecten van bodemenergiesystemen op de grondwaterkwaliteit en winningslocaties.

Lees meer...

Wat is succesvol beekherstel? Hoe bereik je dat en wat zijn de valkuilen? Royal HaskoningDHV deed daar onderzoek naar met een enquete, interviews en een interdisciplinaire bijeenkomst met discussie. 

Lees meer...

Door het transportwater bij het verwerken van fruit te zuiveren treedt een waterbesparing op van 95%, neemt de houdbaarheid toe met 9 dagen (55%) en wordt het te transporteren product schoner door een grote afname van schadelijke bacteriën.

Lees meer...

Ondergronds lekverlies wordt een belangrijke zorg voor veel drinkwaterbedrijven. FARYS heeft een methodologie ontwikkeld die het mogelijk maakt ondergrondse lekken 24/24 te detecteren en een antwoord te geven op het eeuwige dilemma van de keuze tussen de kosten van een interventie en die van het niet-herstellen.

Lees meer...

Leiden verbeterd gescheiden rioolstelsels tot een betere ecologische waterkwaliteit in stedelijk gebied dan de traditionele gescheiden stelsels? Dit is de centrale vraag uit één van de deelonderzoeken van de proeftuin ‘Anders omgaan met VGS’ van STOWA en stichting RIONED.

Lees meer...

Uit eerder onderzoek zijn vier klantprofielen voor drinkwaterklanten opgesteld. Op grond van de wensen, voorkeuren en verwachtingen van de vier profielen is onderzoek gedaan hoe het drinkwaterbedrijf hieraan tegemoet kan komen wat betreft de drinkwaterinfrastructuur.

Lees meer...
Aanmelden voor H2O Nieuws
Ontvang twee keer per week het laatste waternieuws in je mailbox!