De watersector heeft de wind in de rug. Wereldwijd wordt de wateropgave steeds meer onderkend. In Nederland vormt water één van de economische topsectoren. Daarnaast speelt water een cruciale rol in sectoren als industrie, landbouw, visserij, transport, energie en toerisme.

Waternetwerk april 2015 172

De werkterreinen van verschillende waterprofessionals vloeien steeds meer in elkaar over. De traditionele verschillen tussen waterketen en watersysteem, industrie en overheid, onderzoek, advies en toepassing vervagen. Samenwerking en het uitwisselen van kennis, binnen maar ook buiten de sector, worden steeds belangrijker. Een sterke, verenigde watersector kan hier een bijdrage aan leveren.

Koninklijk Nederlands Waternetwerk

Het Koninklijk Nederlands Waternetwerk (KNW) is hét onafhankelijke kennis(sen)netwerk in Nederland. Wij stimuleren het uitwisselen van kennis, kunde en ervaring en willen zo meer samenhang in de watersector creëren. We streven naar meer verbinding tussen praktijk en theorie, tussen werkvloer en management, beleid en uitvoering, tussen nationaal en internationaal en tussen jong en oud. We willen met onze activiteiten meer jongeren aantrekken en de versnippering en vergrijzing in de watersector tegengaan. Daarnaast willen we met onze activiteiten bruggen slaan naar sectoren die te maken hebben met water. Omdat we een onafhankelijke vereniging zijn, kunnen we actuele onderwerpen objectief aankaarten.

Wat bieden wij?

KNW beschikt over een uitgebreid netwerk van zo'n 5.000 professionals uit alle takken van de watersector. Wij organiseren ongeveer 30 bijeenkomsten per jaar en streven daarbij naar maatwerk voor professionele en persoonlijke ontwikkeling. Via het maandblad H2O bieden we een selectie van sectorbrede artikelen. Op de website staan naast actueel Waternieuws ook de vakartikelen voor en door waterprofessionals met meer verdieping en een uitgebreid online archief. Wekelijks verschijnt Waterstand, de digitale nieuwsbrief over wateractualiteiten.

Voor wie?

KNW richt zich op de gehele sector: medewerkers drinkwater, afvalwater, zuivering, waterketen, watersysteem, managers, bestuurders, jongeren, ouderen, MBO+ en midden- en hoger management. Hierdoor is het netwerk heel breed georiënteerd. Ieder lid kan deelnemen aan een themagroep van interesse. De verschillende themagroepen organiseren bijeenkomsten, symposia, workshops, excursies en andere evenementen, waar actuele onderwerpen aan bod komen en mensen elkaar kunnen ontmoeten. Jonge waterprofessionals die KNW-lid zijn kunnen zich aansluiten bij Jong KNW. Daarnaast onderhoudt KNW contacten met diverse relevante partijen in binnen- en buitenland. Zo weet je altijd wat er speelt!

KNW heeft een ANBI-status.

KNW historie en 10-jarig jubileum KNW in 2019

In 1891 werd de Vereniging Waterleidingbelangen Nederland (KVWN) opgericht, een vereniging van de directeuren van de vele honderden waterleidingbedrijven die Nederland destijds had.

In 1958 werd de Nederlandse Vereniging voor Waterbeheer (NVA) opgericht.

Na een periode van intensieve samenwerking in de Waterfederatie, zijn KVWN en NVA in 2009 gefuseerd tot het Koninklijk Nederlands Waternetwerk (KNW).

In 2019 viert KNW Waternetnerk het 10-jarig jubiluem. Dit gebeurt oa tijdens het KNW Voorjaarscongres op 10 mei 2019, dat voor de gelegenheid wordt georganiseerd ism Wateropleidingen dat in 2019 het 25-jarig bestaan viert.

 

 

 

Wij maken gebruik van cookies om de gebruikerservaring te verbeteren. Als je onze site bezoekt, ga je akkoord met het gebruik hiervan.      Ik snap het