h2ologoprimair


knw uitgever h2o

Watervoorziening

Missie/visie

Deze themagroep richt zich op de kwaliteit van de (drink)watervoorzieningen in brede zin. De groep wil het uitwisselen van kennis bevorderen over vraagstukken die de watervoorziening betreffen. Ook willen de groepsleden nieuwe ontwikkelingen signaleren, verkennen en oplossingen bedrijfsoverstijgend met elkaar vergelijken. Enkele onderwerpen waar men zich op richt, zijn: sensoring (online monitoring), nieuwe bronnen (brak grondwater), duurzaamheid, kennismanagement, leveringszekerheid, waterveiligheid en bronnen voor de drinkwatervoorziening na 2050.

Toelichting

De programmagroep wil de uitwisseling van ideeën over deze vraagstukken bevorderen evenals het leren van elkaars ervaringen. Dit brengt men in praktijk door workshops en bedrijfsbezoeken te organiseren.

Activiteiten

Er zijn vier soorten activiteiten en bijeenkomsten die de groep organiseert. Deze lopen uiteen van onder-weg-naar-huis (17.30 uur - 20.00 uur met een broodje), halve dag (ochtend- of middagprogramma), hele dag en tweedaagse (buitenland)excursie.

Doelgroep

De doelgroep van deze programmagroep bestaat uit personen die in de (drink)watervoorziening werken or er in hun werk vaak mee te maken krijgen.

Werkgroepleden

Hieronder ziet u de namen van de werkgroepleden.

 • Henk Brink Voorzitter
   
 • Damir Josipović Secretaris
   
 • Marc Balemans
   
 • Rob Visser
   
 • Antoine Freijters
   
 • Leon Kors
   
 • Joost Eijkman
   
 • Doeke Schippers
   
 • Jørgen Best
   
 • Jelle Roorda
   
 • Loet Rosenthal
   
 • Henk Ardesch Agendalid bestuur
   
 • Rob Schotsman
   
 • Michel Bretveld