h2ologoprimair


knw uitgever h2o

Waterkwaliteit

Missie/visie

De Themagroep Waterkwaliteit wil de kennis en expertise van de Waternetwerk-leden vergroten en verbreden op het gebied van oppervlaktewater met name door uitwisseling van informatie over verschillende invalshoeken, meningen, inzichten en dilemma's. De programmagroep richt zich in eerste instantie zelf niet op grondwater, wel op emissies naar grondwater, maar zal zeker op het gebied van grondwaterkwaliteit samenwerking zoeken. Het drinkwaterbelang (zoals bescherming van de grondstof) vormt nadrukkelijk wel een aandachtsveld.

Toelichting

Daartoe richt de programmagroep zich met name op het oppervlaktewatersysteem voor zowel oppervlaktewaterkwantiteit, -kwaliteit en emissies. Binnen het oppervlaktewater zijn de aandachtsvelden zowel wetenschap/kennis, wet- en regelgeving als beleidsontwikkeling, “best practices” in de uitvoering en technische vernieuwingen. Dit dus zowel op waterkwaliteit als op waterkwantiteit De themagroep Waterkwaliteit is in 2009 ontstaan uit een samengaan van PG4 Oppervlaktewater en de contactgroep Emissiebeheer. Er is een grote werkgroep ontstaan met een brede dekking van de verschillende bij het waterbeheer betrokken organisaties.

Activiteiten

Om dit doel te bereiken, wil de themagroep minimaal één maal per jaar een grote bijeenkomst organiseren waarbij een onderwerp vanuit verschillende invalshoeken benaderd wordt. Ook zijn de onderwerpen meer op de lange termijn problematiek gericht. Daarnaast worden 3 á 4 maal per jaar zogenaamde ´op weg naar huis´ bijeenkomsten georganiseerd. Hierbij zijn de onderwerpen meer gericht op actuele vraagstukken.

Werkgroepleden

Hieronder ziet u de namen van de werkgroepleden.

 • Peter Schipper Voorzitter
   
 • Arno van Breemen
   
 • Frank van Gaalen
   
 • Gerlinde Roskam Secretaris
   
 • Michiel Bil
   
 • Marcel Clewits
   
 • Martin de Haan
   
 • Martin de Jonge
   
 • Harm Gerrits
   
 • Corine van den Berg
   
 • Mattijs Hehenkamp
   
 • Anke Durand
   
 • Arnold Wielinga
   
 • Tessa van der Wijngaart