h2ologoprimair


knw uitgever h2o

Afvalwaterbehandeling en Valorisatie

Missie/visie
Themagroep Afvalwaterbehandeling en Valorisatie richt zich op technieken voor de behandeling (zuivering) van afvalwater in brede zin. Naast ontwikkelingen in de technieken zelf, worden ook andere ontwikkelingen gevolgd die effect (kunnen) hebben op de technieken die toegepast kunnen of moeten worden. Hierbij kan gedacht worden aan ontwikkelingen in de Waterketen en op het gebied van energie en duurzaamheid.

Toelichting
De themagroep wil het uitwisselen van informatie bevorderen en discussies op gang brengen op het gebied van het zuiveren van afvalwater. Deze discussies moeten niet alleen tussen technologen onderling gevoerd worden, maar ook met beleidsmakers en bestuurders die betrokken zijn bij toekomstige ontwikkelingen.

Activiteiten
De themagroep streeft er naar om tenminste twee activiteiten per jaar te organiseren. Waar van toepassing wordt de samenwerking gezocht met andere organisatoren, zoals andere themagroepen, STOWA, Wetsus, universiteiten etc. Indien het thema van een activiteit overlap heeft met een andere programmagroep, wordt samenwerking gezocht met de betreffende programmagroep.

Doelgroep
De doelgroep van de programmagroep bestaat uit technologen, beleidsmedewerkers en bestuurders van waterschappen en van andere overheden, maar ook uit medewerkers van adviesbureau's en bedrijven die betrokken zijn bij het zuiveren van afvalwater in brede zin. Ook vergunningverleners en handhavers die actief zijn op het gebied van afvalwaterzuivering vallen onder de doelgroep.

Werkgroepleden
Hieronder ziet u de namen van de werkgroepleden.