h2ologoprimair


knw uitgever h2o

Werkgroep Organisatorische Handvatten

De werkgroep Bestuursakkoord Water wil graag doorgaan met een bredere agenda: Organisatorische handvatten voor samenwerken. Het idee is ontstaan tijdens de presentatie van het boekje Bestuursakkoord Water Organisatorische Handvatten in september 2013. Er bleek binnen KNW bredere behoefte te zijn aan de 'zachte en organisatorische aspecten' rondom samenwerken, zoals change management, cultuurontwikkeling en dergelijke. Ook de Themagroep Asset Management heeft inmiddels 'cultuur' toegevoegd.

De inspanningen richten zich op:

 • Voortzetten aandacht voor BAW, vervolgonderzoek
 • Bevindingen vertalen naar andere samenwerkingen (spin off)

Visie
De watersector staat bol van ambities die verschijnen als initiatieven, ideeen, werkgroepen, taakgroepen, samenwerkingsverbanden, studiebijeenkomsten, netwerkgroepen, bestuursakkoorden, white papers, adviesrapporten en dergelijke.
Daarnaast zijn er veel middelen beschikbaar, ICT, budgetten. werkruimtes, professionele netwerken, kennisdragers en er is een hoge standaardisatiegraad.
De taken van elke waterpartner worden bovendien succesvol vervuld: goed drinkwater, goede riolering, droge voeten, schoon water etc.
Te midden van deze overvloed aan successen zijn het de persoonlijke drijfveren van mensen die energie geven aan het verwezenlijken van nieuwe idealen, terwijl organisaties en medewerkers volop bezig zijn met hun eigen werk, hun primaire taak.
De werkgroep Organisatorische Handvatten biedt inzichten en middelen om de extra ambities toch door te kunnen voeren.

Missie
Onze missie is om organisatorische handvatten beschikbaar te maken voor een concreet aantal doelen en ambities binnen de watersector, simpel en significant.

Opbrengsten - beschikbaar (2011 - 2014)

 • Bestuursakkoord Water Organisatorische Handvatten, publicatie KNW (september 2013)
 • Diverse publicaties in Vakblad H2O, ook door derden (2012-2014)
 • De beste stuurlui zijn al aan boord, bijdrage aan 7x7 sessie georganiseerd door de gemeente Rotterdam voor haar waterschappen (juni 2014)
 • Sturen bij meervoudig gebruik assets, bijdrage aan studiebijeenkomst Waterwegen, presentatie, publicatie en filmpje (april 2014)
 • Presentatie Asset Management en Cultuur, Cruquius, PDF (januari 2014)
 • Format workshop met Worldcafe (zomer 2012) om versneld te leren van buiten

Opbrengsten - te maken (2014 - 2015)

 • Organisatorische Handvatten in infographic
 • BAW Scan als doorlopend onderzoek
 • Bijdrage aan Groene Daken Stowa boekje, april 2014

Aanpak

 • Inspiratiesessies organiseren met mensen van binnen en buiten de sector
 • Onderzoek, interviews nav bevindingen Cie. Karla Peijs (online - nieuwsbrief en mailingbestand via Mailchimp maken)
 • Producten op webpagina via KNW website ook te benaderen, openbaar toegankelijk
 • Samenwerking met themagroepen in workshops
 • Presentatie Cruquius verhaal tijdens KNW najaarscongres

Samenstelling
De werkgroep blijft bestaan uit Carleen Mesters en Dieter de Vroomen. De werkgroep handhaaft het tijdelijke karakter tot en met 2015.

 • Dieter de Vroomen
   
 • Carleen Mesters

Waternetwerk maakt gebruik van coockies om de gebruikerservaring te verbeteren. Als u onze site bezoekt, gaat u akkoord met het gebruik hiervan. Ik snap het