h2ologoprimair


knw uitgever h2o

Water en Ruimte

Missie/visie

De themagroep Water en ruimte richt zich op alle aspecten die te maken hebben met water en ruimte. Speciaal aandachtspunt vormen waterveiligheid en het waterkwantiteitbeheer. Dit valt dan weer uiteen in aandacht voor verzilting, verdroging en de kwaliteit van het grondwater. Op deze onderwerpen willen wij: 

 • trends signaleren;
 • kennisdelen en kennisoverdracht bevorderen;
 • inhoud en beleid samenbrengen

Toelichting
We onderhouden nauwe contacten met de themagroep Stedelijk Water. Ons aandachtgebied heeft daarnaast raakvlakken met onder meer ecologie, waterkwaliteit, ruimtelijke ordening en bestuurlijke organisatie. 


We streven ernaar om tenminste twee activiteiten per jaar te organiseren. Dat kunnen symposia zijn, maar ook andere werkvormen om kennis over te dragen hebben onze belangstelling. Zo mogelijk en zinvol zal samenwerking worden gezocht met andere organisatoren.  
 

Doelgroep
De doelgroep van de programmagroep bestaat uit ingenieurbureaus, waterschappen, Rijkswaterstaat, gemeenten, provincies, industrie en wetenschap. Bij de “grondwateractiviteiten” richten we ons op samenwerking met andere partijen.

Oproep
Wij zijn op zoek naar nieuwe, enthousiaste leden voor onze themagroep! Heb jij in je werk te maken met bovenstaande onderwerpen en wil je graag een bijdrage leveren aan een betere waterveiligheid en waterkwantiteitsbeheer? Stuur dan een e-mail met je motivatie naar Louis Broersma.

 • Louis Broersma Voorzitter
   
 • Jan Wijn
   
 • Reina Groen
   
 • Joost Lankester
   
 • Inez Wissingh
   
 • Erik de Bruine
   
 • Rob Steltenpohl
   
 • Peter Groenhuiijzen

Waternetwerk maakt gebruik van coockies om de gebruikerservaring te verbeteren. Als u onze site bezoekt, gaat u akkoord met het gebruik hiervan. Ik snap het