h2ologoprimair


knw uitgever h2o

Water en Ondergrond

De themagroep Water en Ondergrond richt zich op het organiseren van gespreks- en discussiebijeenkomsten over water- en energiegerelateerde vraagstukken die betrekking hebben op de ondergrond. Vraagstukken hebben dan betrekking op grondwateronttrekking en –infiltratie, opslag van (zoet) water en energie, ondergronds ruimtegebruik en ondergrondse ruimtefuncties (incl bescherming van grondwater), kansen van ondergronds ruimtegebruik voor de versterking van bovengrondse functie (vooral in stedelijk gebied), effecten en risico’s van zeer diepe ingrepen (schaliegas, geothermie, opslag kernafval en CO2) op ondiepere lagen, etc.

Daarbij richt deze themagroep zich vooral op technisch-inhoudelijke verdieping en kennisverspreiding, en bewust NIET op de bestuurlijke, beleidsmatige en politieke discussies. Wel willen we die laatste discussies ondersteunen met onze inhoudelijke inbreng, dus afstemming is daarvoor nodig.

Voorts streven we naar samenwerking met andere organisaties die zich op hetzelfde aandachtsgebied richten. Zoals bijv. de community of practice.

 • Pieter van Zijl Voorzitter
   
 • Peter Rood Secretaris
   
 • Hans Bousema
   
 • Klaasjan Raat
   
 • Matthijs Bonte
   
 • Sonja Kooiman
   
 • Ron Nap
   
 • Peter Ramakers
   
 • Cors van den Brink
   
 • Marc Koenders
   
 • Frans Heinis
   
 • Philip Nienhuis
   
 • Joost van Schijndel
   
 • Rob Heijer
   
 • Jason Zondag
   

Waternetwerk maakt gebruik van coockies om de gebruikerservaring te verbeteren. Als u onze site bezoekt, gaat u akkoord met het gebruik hiervan. Ik snap het