h2ologoprimair


knw uitgever h2o

Technische Commissie Anaërobie

De Themagroep Anaërobie (TCA) richt zich op de uitwisseling van kennis en ervaring, en de discussie over de toepassing van anaërobe processen bij de behandeling van afval, afvalwater en proceswater te stimuleren. Onderwerpen en processen waarmee de Themagroep Anaërobie zich bezig houdt:

 • Anaërobe zuivering van huishoudelijk en industrieel afvalwater;
 • Anaërobe behandeling als onderdeel van duurzame sanitaire concepten;
 • Anaërobe omzetting van xenobiotica;
 • Methaangisting van zuiveringsslib, slurries, organisch afval (GFT, mest, vet, etc.);
 • Sulfaatreductie;
 • Anaërobe ammonium oxidatie;
 • Technologie, processturing en bedrijfsvoering van anaërobe zuiveringsinstallaties;
 • Anaërobe technologie als onderdeel van gesloten kringloopsystemen.

Activiteiten

De Themagroep organiseert workshops en symposia, en onderhoudt contacten met organisaties en instellingen in binnen- en buitenland die een aanverwant doel nastreven. De Themagroep stimuleert een interdisciplinaire aanpak, door verschillende (technische) vakgebieden bij elkaar te brengen, waaronder fysische chemie, biochemie, microbiologie, agrotechnologie, procestechnologie en waterzuiveringstechnologie. De doelgroep bestaat uit ingenieursbureaus, industrie, waterschappen en wetenschap (universiteiten, onderzoeksinstellingen).

Nieuws en verslagen

Werkgroepleden Themagroep Anaërobie

 • Carl Schultz, voorzitter

 • Jorien van Geest

 • Merle de Kreuk

 • Miriam van Eekert, secretaris

 • Nico Groeneveld

Waternetwerk maakt gebruik van coockies om de gebruikerservaring te verbeteren. Als u onze site bezoekt, gaat u akkoord met het gebruik hiervan. Ik snap het