h2ologoprimair


knw uitgever h2o

Internationale Samenwerking

Missie/visie

De themagroep Internationale Samenwerking streeft naar vergroting van de (niet-technische) kennis van Waternetwerk-leden inzake werken met buitenlanders en werken in het buitenland. Uitwisseling van kennis en ervaring over deze aspecten staat voorop.

Toelichting

Het bedrijfsleven, drinkwaterbedrijven, waterschappen, het onderwijs en andere (water)instellingen krijgen steeds meer met internationale aspecten te maken. De themagroep onderhoudt contacten met het internationale netwerk van de IWA (International Water Association) door te participeren in de Specialist Group Diffuse Pollution.

Activiteiten

De themagroep wil onder meer een computernetwerk instellen waarop leden kunnen vermelden met welke landen ze ervaring hebben. Collega’s, die naar het buitenland gaan, kunnen zich zo met andere collega’s in verbinding stellen waardoor ze inzicht kunnen krijgen in de do’s and don’ts en andere ontwikkelingen van het betreffende land.

Doelgroep

De themagroep richt zich op iedereen in de watersector, waaronder studenten, maar ook op studenten uit andere (ontwikkelings)landen die tijdelijk in Nederland verblijven. Om die reden zijn onze activiteiten in het Engels.

Werkgroepleden

Hieronder ziet u de namen van de werkgroepleden.

 • Eric Zandbergen Voorzitter
   
 • Erik Eggers Secretaris
   
 • Richard Broeks
   
 • Erwin de Bruin
   
 • Keimpe Sinnema
   
 • Peter van der Pijl
   
 • Willem van Starkenburg
   
 • Jeltsje Kemerink
   
 • Dick Bouman
   
 • Marco Hartman
   
 • Louis Bijlmakers
   
 • Marcel de Ruijter
   
 • Peter Schouten