h2ologoprimair


knw uitgever h2o

Bestuurlijk-juridische aspecten in de watersector

Missie/visie

De themagroep houdt zich bezig met bestuurlijk-juridische aspecten van het waterbeheer. De focus ligt hierbij op het bestuurlijk en juridisch instrumentarium dat diverse overheidsorganen en private partijen gebruiken voor het waterbeheer. Ook kijken we naar de institutionele inbedding van dat instrumentarium. De themagroep kijkt met name naar nieuwe ontwikkelingen, zoals de juridische inbedding van innovaties binnen de watersector, nieuwe beleidsontwikkelingen zoals het Deltaprogramma en de Nationale adaptatiestrategie , de consequenties van wetgeving en jurisprudentie op Europees niveau, en naar nationale ontwikkelingen zoals de nieuwe veiligheidsnormering en de invloed van de nieuwe Omgevingswet.

Toelichting

De themagroep bestaat uit personen die werkzaam zijn bij waterschappen, provincies, Rijkswaterstaat, advieswereld, wetenschap, advocatuur en bedrijfsleven. Hierdoor wordt een brede blik op de bestuurlijk-juridische aspecten verkregen. De programmagroep wil met name ook de niet-juristen in begrijpelijke taal op de hoogte brengen van de nieuwste ontwikkelingen op het gebied van ‘bestuur en recht’. We willen vooral ingaan op de gevolgen van beleid, wetgeving, rechtspraak en bestuurlijke ontwikkelingen voor de praktijk.

Activiteiten

De activiteiten bestaan voornamelijk uit het organiseren van studiebijeenkomsten over actuele onderwerpen, zoals nieuwe wetgeving en belangrijke jurisprudentie en aansprakelijkheidsvragen. Ook stelt de themagroep zich ten doel om via publicaties kenbaarheid te geven aan bestuurlijk-juridische aspecten van waterbeheer. Doelgroep De themagroep richt zich op alle waterprofessionals die in hun werk te maken krijgen met juridische aspecten.

Themagroepleden

Hieronder ziet u de namen van de themagroepleden.

 • Herman Havekes Voorzitter
   
 • Desirée van Zwieten-Seip Secretaris
   
 • Joost Rutteman
   
 • Nina ter Linde
   
 • Peter de Putter
   
 • Willem Wensink
   
 • Marleen van Rijswick
   
 • Claudia van Hoorn
   
 • Jan Frans de Groot