h2ologoprimair


knw uitgever h2o

Asset Management

Themagroep Asset Management is reeds een groot aantal jaren actief binnen KNW. De themagroep staat open voor alle partijen binnen de watersector zoals waterschappen, drinkwaterbedrijven, gemeenten, provincies, adviesbureaus en onderzoeksinstanties.

De themagroep komt een aantal keer per jaar samen om kennis en ervaringen te delen op het gebied van Asset Management. Deelname aan deze bijeenkomsten is vrij toegankelijk voor alle KNW leden. Aankondiging en details volgen per mail aan de leden en zijn te raadplegen via de KNW website, waar u zich ook kunt aanmelden voor de bijeenkomsten. De Themagroep Asset Management nodigt u van harte uit om waardevolle kennis te delen.

nieuws en verslagen

Eerdere activiteiten

 • sept 2016 | Asset Management... leuk, maar hoe starten we dat in onze organisatie?
 • juni 2016 | Integrale aanpak in de openbare ruimte
 • mrt 2016 | Focus op prestaties, risico's en kosten
 • nov 2015 | Asset Management als thema op het KNW Najaarscongres
 • mrt 2015 | Bezoek aan Waterschap Rivierenland in Zaltbommel
 • jan 2014 | Bijeenkomst Assetmanagement & Cultuur in Cruquius

Aansluiting op de informatie- en kennisbehoeften in de watersector

Het KNW Najaarscongres 2015 stond geheel in het teken van Asset Management. Om ervoor te zorgen dat bijeenkomsten van de Themagroep Asset Management aansluiten op de informatie- en kennisbehoeften in de sector, heeft de themagroep eind 2015 een enquête uitgezet onder de KNW leden. In de samenstelling van de respondenten was de hele waterketen goed vertegenwoordigd, te verdelen in de volgende groepen: Asset Owner; Asset Manager en Service Provider. Per groep is gevraagd waar de kennis- en informatiebehoeften op gebied van Asset Management liggen. Na analyse is hieruit het volgende gebleken:

 • De Asset Owner bepaalt de inichting en legt dit vast in AM-beleid, strategisch AM-plan (SAMP) en AM-doelen;
 • De Asset Manager bepaalt de inrichtring van assetmanangement Aen legt die aanpak vast in AM-plannen en een rapportage die aansluit op de AM-doelen;
 • De Service Providers verrichten de activiteiten rondo de assets: zij zorgen voor de aanleg en het dagelijks functioneren van het assetsysteem.

Alles wat deze groepen met elkaar afstemmen en uitwisselen borgen ze gezamenlijk in het assetmanagemetnsysteem.

Werkgroepleden Themagroep Asset Management

 • Rob Visser, voorzitter
 • Marco Aberkrom, secretaris
 • Thomas Staverman
 • Aris Witteborg
 • Ed Smulders
 • Marcel van Zutphen
 • John Leeuwenburg

Waternetwerk maakt gebruik van coockies om de gebruikerservaring te verbeteren. Als u onze site bezoekt, gaat u akkoord met het gebruik hiervan. Ik snap het