h2ologoprimair


knw uitgever h2o

Asset Management

Themagroep Asset Management is reeds een groot aantal jaren actief binnen het KNW. De themagroep staat open voor alle partijen binnen de watersector zoals waterschappen, drinkwaterbedrijven, gemeenten, provincies, adviesbureaus en onderzoeksinstanties.

De themagroep komt een aantal keer per jaar samen om kennis en ervaringen te delen op het gebied van Asset Management. Deelname aan deze bijeenkomsten is vrij toegankelijk voor alle leden van het KNW.

Om ervoor te zorgen dat de bijeenkomsten van de themagroep Asset Management ook aansluiten op de informatie- en kennisbehoeften in de sector, heeft de themagroep eind 2015 een enquête uitgezet onder de leden van het KNW. Met name tijdens het najaarscongres, dat geheel in het teken stond van Asset Management, is het onderwerp breed onder de aandacht gebracht. De gehele waterketen was goed vertegenwoordigd in de samenstelling van de respondenten, te verdelen in de volgende groepen: Asset Owner; Asset Manager en Service Provider.

Per groep is gevraagd waar de kennis- en informatiebehoeften op gebied van Asset Management liggen. Na analyse is hieruit het volgende gebleken:

 • De Asset Owner is vooral geïnteresseerd in strategie en beleid;
 • De Asset Manager is vooral geïnteresseerd in hoe Asset management het beste kan worden ingericht;
 • De Service Provider is vooral geïnteresseerd in het functioneren van het Asset managementsysteem.

Daarnaast bleek uit de enquête duidelijk dat elke doelgroep meer geïnteresseerd is in voorbeelden uit de eigen sector, dan uit andere sectoren.

Vanwege de variatie in belangstelling zal de themagroep Asset Management in de volgende bijeenkomsten meer diepgang bieden in de onderwerpen zoals die per doelgroep de voorkeur hebben. Op deze wijze verwacht de themagroep voor de bedrijfstak interessante bijeenkomsten te kunnen organiseren.

Voor 2017 zijn de volgende bijeenkomsten gepland:

Activiteiten

Komende activiteiten

22 juni 2017

Assetmanagement verbindt Nederland – samen leren met LEF [programma

 

Aankondiging en nadere details volgen per digitale mailing aan de leden en zijn voorts te raadplegen via de website van KNW, waar u zich ook kunt aanmelden voor de bijeenkomsten. De Themagroep Assetmanagement nodigt u van harte uit om waardevolle kennis te delen.

Eerdere activiteiten

6 september 2016 Asset Management... leuk, maar hoe starten we dat in onze organisatie?
21 juni 2016 Integrale aanpak in de openbare ruimte
15 maart 2016 Focus op prestaties, risico's en kosten
27 november 2015 Asset Management als thema op het Najaarscongres
15 september 2015 regulier overleg themagroep
16 juni 2015 regulier overleg themagroep
3 maart 2015 We waren te gast bij Waterschap Rivierenland, Locatie: AWZI Onderlangsweg 1, Zaltbommel
21 november 2014 Diverse leden waren aanwezig op het KNW najaarscongres in Maarssen.
9 september 2014 Bijeenkomst is helaas niet doorgegaan. Het thema: Certificeren voor ISO 55000 nut of noodzaak voor service providers komt terug.
3 maart 2014 Hebben we in een periodiek overleg de missie, doelstelling, structuur en jaaragenda 2014-2015 van de themagroep opnieuw vastgesteld.
29 januari 2014 Bijeenkomst Assetmanagement & Cultuur vond plaats in Cruquius.

  

Werkgroepleden Themagroep Asset Management

 • Ed Smulders, voorzitter
 • Marco Aberkrom, secretaris
 • Ralph Beuken
 • Thomas Staverman
 • Aris Witteborg
 • Rob Visser
 • Marcel van Zutphen
 • Jeroen Weller
 • John Leeuwenburg